Udruga Domine sudjelovala je  pored desetak drugih izabranih udruga tijekom posljednjih par mjeseci na ciklusu edukacija u programu Ostavi dobar trag. Cilj radionica bio je podići razinu znanja udruga o namicanju sredstava za rad. Ciklus edukacija ispred Domina završila je Katarina Križan. Edukacija je okončana 26. studenog a nagrada edukacije i mentorstva u kampanji namicanja sredstava pripala je projektu udruge Fenix iz Splita, na čemu ima čestitamo.

Finalisti programa edukacijske i mentorske podrške neprofitnim organizacijama Ostavi dobar trag, fundraisingom do financijske otpornosti, koju su prvi put organizirali Erste banka s partnerima ACT Grupa, Panda komunikacije i Erste zaklada, predstavili su prošlog tjedna svoje projekte, a među devet odličnih ideja proglašene su najbolje. Individualnu mentorsku i komunikacijsku podršku u vrijednosti 8.000 € osvojila je Udruga Feniks iz Splita, a pristup NGO Akademiji i daljnjoj podršci ACT Grupe osvojile su udruge Dokkica, BIOM, Carpe Diem i Hrvatska mreža beskućnika. Više na https://www.erstebank.hr/hr/erste-novine/udruzi-feniks-glavna-nagrada-projekta-ostavi-dobar-trag?fbclid=IwAR1N990b395zeSkL1bMsxzWG4W8Fqpn9i0HJyXDGtmJfLK4HFNcQ6G1n6pM

Web stranica je još u izradi.