Mirjana Kučer sudjelovala je 21. ožujka na sastanku Mreže PETRA koji je održan online putem Zoom platforme. Sastanak su vodile kolegice iz Centra za žene žrtve rata ROSA, Adrijana Bego i Nela Pamuković. Radilo se o redovnom sastanku na kojem su dogovarane tekuće aktivnosti.

Cilj sastanka bio je raspraviti o tekućim aktivnostima od održavanja sastanka u listopadu prošle godine u Zagrebu, a povodom Međunarodnog dana borbe protiv trgovanja ljudima.

Tema sastanka bilo je i javno savjetovanje koje je otvoreno za Nacionalni plan za suzbijanje trgovanja ljudima za razdoblje do 2023. godine  i Akcijski plan za provedbu tog plana do 31.3.2024., kao i imenovanje novih mobilnih timova koji su većinom u nadležnosti Crvenog križa. Članice splitsko-dalmatinskog županijskog mobilnog tima za pomoć žrtvama trgovanja  ispred ženskih organizacija civilnog društva su Andrea Majica i Mirjana Kučer iz udruge Domine.

Web stranica je još u izradi.