Mirjana Kučer sudjelovala je 11. lipnja na online sastanku Mreže Petra koji su organizirale kolegice iz Centra za žene žrtve rata – ROSA. Sastanak je organiziran pred sastanak s ravnateljem Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Alenom Tahirijem, zakazanim za kraj tjedna.

Sastanak je iskorišten za razmijene iskustava članice Mreže u radu sa ženama žrtvama trafikinga u svrhu seksualnog iskorištavanja. Istaknut je problem nedovoljne uključenosti organizacija civilnog društva, posebno ženskih i izostanak programskog financiranja prevencije i borbe protiv trgovanja ljudima.

Web stranica je još u izradi.