U četvrtak, 14. travnja održana je online radionica o vještinama neverbalne komunikacije. Radionicu je pripremila i vodila psihologinja i suradnica udruge Domine, Doris Veronika.

Cilj je radionice bio doprinijeti razvijanju vještina neverbalne komunikacije za korisnice udruge Domine, i to posebno one koje žele postati aktivnije na tržištu rada. Kao što je u svom predavanju istaknula Doris Veronika, neverbalnu komunikacija čini oko 80% ukupnog dojma. Kroz zanimljivo predavanje podijelila je sa sudionicama znanja o tome kako ovaj podatak možemo iskoristiti u vlastitu korist, odnosno kako možemo unaprijediti vlastitu neverbalnu komunikaciju i time unaprijediti svoju konkurentno st na tržištu rada.

Bila je ovo jedna u nizu radionica ekonomskog osnaživanja korisnica savjetovališta udruge Domine, a koja se provodi u okviru trogodišnjeg programa Mreža ženske podrške, financiranog od strane MROSP.

Web stranica je još u izradi.