Udruga Domine organizirala je drugo u nizu predavanja namijenjenih studentima pravne klinike, volonterkama i članicama stručnog tima te drugih zainteresiranih korisnica/ka Savjetovališta, prije svega iz jednoroditeljskih obitelji. Predavanje se bavilo temom rodno uvjetovanog nasilja udruge. Predavanje „Konvencija vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji“ održano je online putem Zoom platforme udruge Domine, 6. studenog, a pripremile su ga kolegice iz partnerske udruge SOS Rijeka.

Predavanje je održala pravna stručnjakinja tima SOS Rijeka – Centar za nenasilje i ljudska prava, Iva Čatipović. Predavanje je dio informativno edukacijskih radionica koje se provode u okviru projekta „Savjetovalište za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji – primarna besplatna pravna pomoć“ koje imaju za cilj podizanje kapaciteta volonterki i stručnjakinja tima savjetovališta, ali prije svih studenata i studentica koji volontiraju pri pravnim klinikama i to u području rodno uvjetovanog nasilja.

Informativno-edukativno predavanje je održano u okviru projekata „Savjetovalište za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji – primarna besplatna pravna pomoć“ te “Jedni za druge kroz samohrano roditeljstvo”.

Web stranica je još u izradi.