U ponedjeljak, 23. listopada održan je još jedan partnerski sastanak s predstavnicama udruge SOS Rijeka – Centar za nenasilje i ljudska prava. Sastanak je održan putem Zoom platforme udruge Domine. Povod sastanku bila je provedba zajedničkih projekata i programa koje ove dvije udruge trenutno provode u partnerstvu.

Sastanak je bio prigoda da se evaluira zajednički rad na provedbi programa primarne besplatne pravne pomoći te dogovore aktivnosti na provedbi projekta koji se bavi pravima samohranih roditelja i podrškom jednoroditeljskim obiteljima, a koji udruga Domine provodi od početka mjeseca rujna, također u partnerstvu s udrugom SOS Rijeka. Većina korisnica savjetovališta koje obje udruge vode su žene žrtve nasilja i nasilja u obitelji, te je zaključeno da se broj prijava nasilja i zahtjeva za pravnom pomoći i podrškom, ali i psihološkom podrškom ne smanjuje. Štoviše, obje udruge bilježe porast intervencija od početka rujna.

Projekt  projekta „Savjetovalište za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji – primarna besplatna pravna pomoć“. Partneri na projektu su udruge SOS Rijeka – Centar za nenasilje i ljudska prava, Rijeke, CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje, Zagreba i Pravna klinika pri Pravnom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Projekt je financijski podržalo Ministarstvo pravosuđa i uprave s godišnjim iznosom od 23.400 eura. Projekt se provodi od 1.1. 2023. do 31.12. 2025. godine.

Projekt  „Jedni za druge kroz samohrano roditeljstvo“ iz područja aktivne podrške jednoroditeljskim obiteljima provodi se uz podršku Središnjeg državnog odjela za demografiju i mlade u iznosu od 13.000 eura i traje od 1.9. 2023. do 31.8. 2024. godine.

Web stranica je još u izradi.