U utorak, 27. rujna je u Poreču, Splitu, Križevcima i Rijeci održan “Međusektorski sinergijski sastanak donositelja/ica odluka s Mrežom 4. smjena – nevidljivi rad”. Sastanku su prisustvovali/e predstavnici/e gradova, županije, sindikata, udruga, ustanova te zainteresirana javnost. U Splitu su sastanak organizirale predstavnice Domina.

Cilj sastanka bio je uspostavljanje smislenih i cjelovitih mjera, aktivnosti i preporuka za javne politike usklađivanja privatnog i poslovnog života u skladu s razvojnim specifičnostima regija u kojima se provodi projekt.

Projekt „Utjecaj javnih politika na kvalitetu obiteljskog i radnog života te na demografsku sliku Hrvatske – prostori promjene“ je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, a partneri na projektu su, uz nositeljicu projekta, udrugu B.a.B.e. Budi aktivna. Budi emancipiran., Sveučilište u Zadru, Grad Novska, Vukovarsko-srijemska županija, Udruga za ljudska prava i građansku participaciju PaRiter, Udruga ‘HERA’ Križevci – Za zaštitu i promicanje ljudskih prava, Centar za građanske inicijative Poreč, Ženska udruga “IZVOR”, Hrvatska udruga poslovnih žena Krug, Domine – organizacija za promicanje ženskih prava, Prostor rodne i medijske kulture K-Zona i Mreža mladih Hrvatske.

Web stranica je još u izradi.