Udruga Domine uredila je priručnike za praćenje i provedbu rodne analize proračuna namijenjenu predstavnicima lokalne i regionalne vlasti te udrugama. Obje publikacije dostupne su u e-izdanju na mrežnoj stranici udruge od 29. studenog.

Priručnik za organizacije civilnog društva: Vodič kroz rodno odgovoran proračun: Alat za izradu metodoloških okvira te Model integracija: Vodič kroz rodno odgovoran proračun: Alat za izradu metodoloških okvira namijenjen jedinicama lokalne uprave i samouprave nastao je kao rezultat projekta Rodni proračun kao put k održivoj politici sprječavanja i borbe protiv nasilja nad ženama i u obitelji u lokalnoj zajednici. Udruga Domine u namjeri da dosegne što veći broj korisnika i promovira metodu rodno osjetljivog proračuna  izradila je priručnik za organizacije civilnog društva i JLS koji će im omogućiti lakše praćenje i analizu provedbe proračuna s obzirom na stupanj integracije načela ravnopravnosti spolova.

Projekt „Rodni proračun kao put k održivoj politici sprječavanja i borbe protiv nasilja nad ženama i u obitelji u lokalnoj zajednici“ financiran od strane Active Citizens Fund Hrvatska, a provodio se od 1. rujna 2021. godine do 30. studenog 2022. godine.

Obje publikacije dostupne su na slijedećim linkovima

https://domine.hr/wp-content/uploads/2022/11/Prirucnik-za-organizacije-civilnog-drustva_Udruga-Domine.pdf

https://domine.hr/wp-content/uploads/2022/11/Model-integracije_Udruga-Domine-1.pdf

Web stranica je još u izradi.