Nakon provedenog istraživanja tijekom svibnja i lipnja, u drugoj polovici srpnja objavljena je publikacija Miris kruva koja donosi pregled provedenog istraživanja i projekta. Publikaciju je moguće pregledati na sljedećem linku.

Sociološko istraživanje prikupljanja životnih priča povratnica provele su sociologinje u Dominama,  Petra Sinovčić, Tea Bošnjak i Katarina Križan. Na istraživanju i publiciranju istog surađivala je vanjska suradnica udruge  Nikolina Kozlica.

Istraživanje i snimanje filma o iskustvima žena pripadnica srpske nacionalne manjine s područja općine Biskupija kod Knina, točnije o njihovom životu, prije, za vrijeme i nakon rata devedesetih godina prošlog stoljeća nastalo je u okviru projekta  udruge Domine, „Miris kruva“. Projekt se bavi životom u lokalnoj zajednici koju većinom čine Srbi s područja općine Biskupija kod Knina. Njihov život analiziran je kroz sociološko istraživanje metodom životnih priča triju žena. Tri žene svoj život pričaju kroz dokumentarni film, koji također prikazuje rad žena u zajednici.  Žene o kojima projekt govori povezuje iskustvo rata u Hrvatskoj, na području Knina devedesetih, izbjeglištvo i povratak te činjenica da svojim odabirom načina života i rada čine suživot u multietničkoj zajednici  mogućim  i održivim.

Iz životnih priča sugovornica je vidljivo da je osjećaj drugosti za njih prevladavao u izbjeglištvu, gdje su od strane sredine u kojoj su tada živjele bile percipirane kao izbjeglice. Ni jedna od naših  sugovornica se u svom životu u Biskupiji ne osjeća kao druga te od strane svoje lokalne zajednice osjeća pripadnost, što govori u prilog tome da je moguće obnoviti multietničke zajednice koje su jednom postojale na ratom pogođenim područjima. Upravo je pripadnost ono što je vidljivo kao osjećaj koji povezuju s Biskupijom i svojim domom i što je često bio glavni motiv za povratak. Iako se sve odabiru sjećati pozitivnih strana i događaja u svom životu dok su živjele van Biskupije, činjenica je da se odlučuju vratiti i to često u potpuno porušene kuće, bez točnog plana na koji način pokrenuti život. To dovoljno govori o tome da je mjesto koje smatraju i osjećaju domom mjesto koje prelazi sve nacionalne religijske i etničke granice. Uz to, vidljivo je da su žene pokretačice ove lokalne zajednice i one koje su vlastitim radom podigle zajednicu te sebi i ženama oko sebe osigurale sredstava za nastavak života u mjestu koje vide kao svoj dom.

Cilj projekta koji se provodio od 15. ožujka do 31. srpnja 2022. godine bio je prikupiti i snimiti životne priče žena povratnica, odnosno dekonstruirati mitove o ženama kao onima koje su druge, dok su zapravo one te koje nose život u zajednici. Drugi mit za čijom dekonstrukcijom teži projekt je onaj o životima onih „drugih“, o tome da bol gubitka i ljubav prema domu i težnja k pripadnosti  imaju etnička, nacionalna ili druga identitetska obilježja. Na kraju, cilj je projekta  dekonstrukcija mita o nemogućnosti suživota nakon rata i povratka u napuštene domove. Sve to dekonstruiraju žene koje kroz dokumentarni film i istraživanje čije rezultate donosi ova publikacija, pričaju svoju životnu priču. Kroz svoju priču one svjedoče da ni po čemu nisu druge, nego da imaju osjećaj pripadnosti i povezanosti s prostorom i zajednicom.

Projekt je nastao kao rezultat suradnje udruga Domine iz Splita i udruge Žene Kosovske doline iz Biskupije kod Knina.

Projekt „Miris kruva“ je financijski sa 7.000,00 Eura podržao REKOM mreža pomirenja kroz Podršku malim inicijativama koje doprinose regionalnom pomirenju koju financira RockefellerBrothers Fund.  Domine su članice Inicijative za REKOM od njezinog osnutka 2008. godine i jedna su od 2050 organizacija civilnog društva s područja bivše Jugoslavije članica Mreže.

Web stranica je još u izradi.