Tijekom 2021. godine udruga Domine ostvarila je  prihod u 2021. godini 1.028.042,00 kn.  Broj zaposlenih je 4, broj suradnica-ka 14. Udruga je imala registriranih 81 članicu od kojih su 24 redovne te 51 volonterku i volontera koji su ostvarili ukupno  1435 volonterskih sati doprinosa radu udruge.

Odvjetnica Sandi Mršić. Savjet udruge čine tri vanjske suradnice, ne nužno članice organizacije. Predsjednica je prof.dr.sc. Valerija Barada, a članice su Đordana Barbarić i Blanka Čop. Izvršni odbor čine Mirjana Kučer, izvršna koordinatorica, Tea Bubić, programska koordinatorica te Ani Bubić, voditeljica financijskih i računovodstvenih poslova. Udrugu zastupaju, samostalno i pojedinačno predsjednica udruge i izvršna koordinatorica.

Udruga Domine provodila je u 2021. godini 15 projekata od kojih je na 14 projekata bila nositeljica. Projekti se provode kroz 5 definiranih programa. To su programi edukacije i istraživanja, program osnaživanja žena i mladih, program direktne podrške te zagovaranja i partnerstava i umrežavanja.  Programi se realiziraju kroz tri centra. Programi se provode kroz tri definirana centra: Ženski društveni centar: „Aida Koludrović“, Centar za žensku podršku „Maja Čulić“ te Centar za žensku podršku „Vinka Bulić“.

Program direktne podrške ženama pružamo kroz Savjetovalište „Maja Čulić“ za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji. Savjetovalište se uspješno razvija već više od 10 godina i kao takvo prepoznato je od strane korisnica i institucija. Cilj programa je direktna podrška ženama žrtvama nasilja i žrtvama nasilja u obitelji na području 4 dalmatinske županije te prevencija, odnosno osvještavanje važnosti prevencije i zaštite od nasilja, kao i aktivnosti zagovaranja učinkovitijeg pristupa problemu te kao četvrti važan cilj podizanje kapaciteta relevantnih dionika, dakle, udruge koja provodi projekt, partnera, te nadležnih institucija na području provedbe. Udruga je tijekom tri godine koliko provodi program ostvarila slijedeće rezultate: povećan broj korisnika; provedene kampanje i podignuta vidljivost odnosno prepoznatljivost savjetovališta u javnosti.; podignuta razina edukacije tima savjetovališta i proširena volonterska baza te ostvareni kontakti s lokalnim vlastima u cilju financijske održivosti rada savjetovališta. Također je ostvarena suradnja sa centrima za socijalnu skrb, policijom te odjelom za podršku žrtvama i svjedocima pri splitskom Županijskom sudu. Tijekom 2021. godine neki oblik podrške unutar savjetovališta i kriznog centra dobilo je ukupno 211 osoba, od toga 200 žena i 11 muškaraca. U odnosnu na prethodnu 2020. godinu, evidentirano je ukupno 170 novih korisnica-ka (160 žena i 10 muškaraca). Što se tiče načina pružanja podrške bilo je 388 sati osobne podrške, 174  telefonske podrške, 25 podrške putem Interneta te 22 terenska posjeta.  Projektom pružanja besplatne pravne pomoći u 2021. godini obuhvaćeno je 102 korisnice-ka, od kojih 99 žena i 3 muškarca. Pruženo je 77 sati opće pravne informacije, 80 sati pravnih savjeta, 7 sati sastavljanja podnesaka, 10 zastupanja u postupcima pred javnopravnim tijelima te 11 sati pravne pomoć u izvanskudskom mirnom rješavanju spora.

Savjetovalište je registrirano pri MDOMSP za pružanje usluga opće i pravne podrške. Također ima i certificirani mobilni tim za podršku žrtvama trgovanja ljudima. Udruga je tijekom 2020. razvila program privremenog smještaja u kriznim situacijama te terenske posjete uglavnom na širem ruralnom području dalmatinske regije. Posjećenost mrežne stranice udruge u 2021 iznosi 204 283 posjeta; dok društvena stranca udruge Facebook ima 4986 like-ova, a društvena stranica savjetovališta „Maja Čulić“ 1289 like-a.

Tijekom 2021. godine neki oblik podrške unutar savjetovališta i kriznog centra dobilo je ukupno 211 osoba, od toga 200 žena i 11 muškaraca. U odnosnu na prethodnu 2020. godinu, evidentirano je ukupno 170 novih korisnica-ka (160 žena i 10 muškaraca). Što se tiče načina pružanja podrške bilo je 388 sati osobne podrške, 174  telefonske podrške, 25 podrške putem Interneta te 22 terenska posjeta.  Projektom pružanja besplatne pravne pomoći u 2021. godini obuhvaćeno je 102 korisnice-ka, od kojih 99 žena i 3 muškarca. Pruženo je 77 sati opće pravne informacije, 80 sati pravnih savjeta, 7 sati sastavljanja podnesaka, 10 zastupanja u postupcima

Za kompetentnost udruge je bitno razvijanje kriznog centra za preživjele seksualno i druge oblike nasilje, suradnja s Gradom na otvaranju privremenog smještaja (kriznog centra), mobilni tim za trgovanje, te uska suradnja s Odjelom za podršku žrtvama i svjedocima. Udruga ima formiran volonterski tim za krizne situacije koje rade sa žrtvama. Važna je, čini mi se i suradnja s Pravnom klinikom jer studenti Pravnog fakulteta u Splitu iz Pravne klinike volontiraju u Dominama. Savjetovalište “Maja Čulić” – pružanje besplatne primarne pravne pomoći naziv je projekta.

Udruga je prepoznata u sredini u kojoj djeluje kao sigurno mjesto za žene i zagovaračka i grassroot organizacija. U 2021. godini zabilježile smo 118 medijskih objava o aktivnostima udruge. Posjećenost mrežne stranice udruge u 2021 iznosi 204 283 posjeta; dok društvena stranca udruge Facebook ima 4.986 like-ova, a društvena stranica savjetovališta „Maja Čulić“ 1289 like-a.

2021. godinu obilježila su 3 važna događaja. Prvi je zagovaranje kriznog centra koje je rezultiralo osiguravanjem sredstava za rad istog kroz gradski proračun te prepoznavanjem udruge Domine kao one koja provodi uslugu privremenog smještaja žena u kriznim situacijama. Drugi bitan događaj je ubojstvo žene na radnom mjestu u Splitu koje je u fokus politike i javnosti doveo pitanje femicida. Treći događaj ima važnost za lokalnu priču ženske prošlosti, a to su izložba i dokumentarni film „O kruhu i ružama“ koji bilježi priče radnica nekadašnje firme Jugoplastika koja je u svom usponu zapošljavala oko 10.000 žena.

Izvještaj je dostupan na LINKu.

Web stranica je još u izradi.