Od početka travnja dostupni su novi informativni letci koji predstavljaju radu udruge Domine. Letci su dostupni na hrvatskom i engleskom jeziku, a izradila ih je stipendistica i volonterka u Dominama Greta Stewart.

Letci su dostupni u printanom izdanju, a uskoro i u e-formatu. Putem informativnih letaka dostupne su informacije o programima udruge te poseban letak o radu savjetovališta „Maja Čulić“ i mogućnostima pravne, psihološke i opće podrške svima kojima je potrebna. Pored letaka tiskani su i promotivni stolni kalendari.

Promotivni materijal izrađen je u sklopu projekta projekta “Žena ženi – mreža podrške u vrijeme krize” kojeg financira Balkan Trust for Democracy.

Web stranica je još u izradi.