Udruga Domine započela je 18. ožujka s novim ciklusom edukacija za volonterke savjetovališta i kriznog centra udruge. Planirano trajanje ciklusa od 6 modula je do kraja travnja a uključuje 14 volonterki.

Uvodnu radionicu održale su Tea Bošnjak i Petra Sinovčić, a bavila se temom rodnih aspekata nasilja nad ženama, odnosno razumijevanjem roda. Slijedeću radionicu za sedam dana održat će Mirjana Kučer i Katarina Križan, a bavit će se temom muškog nasilja nad ženama, odnosno vrstama nasilja, uključujući i digitalno. Pored toga obradit će se teme poput rada za žrtvama, podrške žrtvama i svjedocima, normativni okviri zaštite žena od nasilja, autonomni principi rada savjetovališta i servisa podrške za žene preživjele nasilje te vještine  komunikacije.

Radionice se provode kao dio trogodišnjeg programa „O.K.U.R.A.ŽENA – Osnažena, kreativna, umrežena, ravnopravna, autonomna ŽENA – program podrške ženama koje su proživjele nasilje“ kojeg financira MRSP s godišnjim iznosom od 25.000 eura. Dio predavanja provodi se kroz trogodišnji projekt, „Savjetovalište za žene žrtve nasilja i nasilja u obitelji – primarna besplatna pravna pomoć“ koji financira MPU s godišnjim iznosom od 24.300 eura te kroz jednogodišnji projekt„Savjetovalište – sigurno mjesto za žene žrtve nasilja i nasilja u obitelji“, kojeg financira MRSP s godišnjim iznosom od 25.000 eura.

Web stranica je još u izradi.