11. prosinaca, u ponedjeljak, udruga Domine reagirala je zajedno s kolegicama iz SOS Rijeke- centra za nenasilje i mir, CESI Zagreb te Ženske mreže Hrvatske s kojima supotpisuje dopis Vladi RH sa zahtjevom da izmjene i dopune Obiteljskog zakona koje su trenutno u saborskoj proceduri prepoznaju gorući društveni problem nasilja u obitelji te zaštite žene i djecu kao žrtve nasilja.

Dopis sa zahtjevima upućenim Predsjednicima Vlade i Sabora RH, te MRSP-u  prenosimo u cijelosti.

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske

Poštovani/e,

obraćamo Vam se povodom procesa donošenja izmjena i dopuna Obiteljskog zakona, odnosno povodom Konačnog prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Obiteljskog zakona, P.Z. br. 578, kojega je predlagateljica Vlada Republike Hrvatske. Smatramo nužnim još jednom ukazati na potrebu prepoznavanja problema nasilja u obitelji, a kojeg su najčešće žrtve žene i djeca, što je u navedenom zakonskom prijedlogu i nakon javnog savjetovanja izostavljeno.

Kao što je općepoznato, Obiteljski zakon je temeljni pravni akt koji regulira obiteljske odnose u Republici Hrvatskoj, što znači i da regulira (ili bi trebao regulirati) i odnose u obiteljima u kojima je prisutno nasilje/postoji povijest nasilja nad ženama i njihovom djecom. Prema dostupnim podacima, u Republici Hrvatskoj je 27% žena bilo žrtva psihološkog nasilja sadašnjeg ili bivšeg partnera, a 8% njih žrtve tjelesnog nasilja od sadašnjeg ili bivšeg partnera, uključujući i prijetnje.[1] S obzirom da iz navedenog proizlazi da je više od trećine žena i njihove djece[2] u Republici Hrvatskoj doživjelo ili doživljava nasilje u obitelji, smatramo da takva situacija nedvojbeno zaslužuje pažnju vladajućih i adekvatne zakonske intervencije.

Podsjećamo i da se, prema nedavno iznesenim podacima MUP-a, nasilje u obitelji nalazi na 6. mjestu po broju prijava kaznenih djela i da je u odnosu na isto razdoblje prošle godine u porastu za 45%.

Unatoč hrvatskoj realnosti sveprisutnosti nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, adekvatna reakcija i dalje izostaje. Prijedlog izmjena i dopuna Obiteljskog nasilja problematikom nasilja u obitelji i zaštitom žrtava tog nasilja (uključujući djecu) bavi se tek ovlaš i na način koji ne prepoznaje rodnu utemeljenost nasilja. Predložene izmjene, isto tako, ne usklađuju zakon i praksu s međunarodnim propisima (uključujući Konvenciju Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji) ni sa standardima pružanja potpore i zaštite žrtava u kontekstu pristupa orijentiranog na žrtve. Nadalje, gotovo svi prijedlozi organizacija civilnog društva koje izravno rade sa žrtvama nasilja u obitelji dani tijekom javnog savjetovanja nisu prihvaćeni.

Neodaziv saborskih zastupnika raspravi o konačnom prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Obiteljskog zakona smatramo apsolutno neprihvatljivim ponašanjem, ali ujedno i jasnim pokazateljem jesu li obitelj i nenasilje zaista najvažnije vrednote koje uživaju posebnu zaštitu u Republici Hrvatskoj.

U (pre)skromnoj saborskoj raspravi o konačnom prijedlogu izmjena i dopuna Obiteljskog zakona, samo je jedna zastupnica posvetila dužnu pažnju problematici nasilja nad ženama i u obitelji, a u skladu s onim što su organizacije civilnog društva predlagale tijekom javnog savjetovanja.

Slijedom navedenog, tražimo i podsjećamo:

 1. da je nužno prilikom donošenja izmjena i dopuna Obiteljskog zakona osigurati zaštitu žena i djece žrtava nasilja, što znači da zakonske odredbe trebaju prepoznati i osigurati:
 • nespojivost činjenja nasilja sa zajedničkom roditeljskom skrbi
 • da nenasilni roditelj nema dužnost ni odgovornosti poticati i omogućavati ostvarivanje osobnih odnosa u svim slučajevima kada su ona i/ili dijete žrtva nasilja te da se isto ne uvjetuje donošenjem sudske odluke kojom je nasilnom roditelju koji ne stanuje s djetetom ograničeno pravo na ostvarivanje osobnih odnosa
 • da je postupak obveznog savjetovanja alternativni način rješavanja sporova u smislu čl. 48. Konvencije Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji te da sudjelovanje u tom postupku ne smije biti obvezno
 • da se ne smije koristiti princip spremnosti na sporazumno rješavanje sporova u slučajevima nasilja
 1.  da opseg izmjena i dopuna Obiteljskog zakona koje se trenutno nalazi u saborskoj proceduri nije dostatan da ozbiljno i konkretno doprinese zaštiti djece i nenasilnih roditelja, odnosno da je nužno potrebna sveobuhvatna i temeljita revizija obiteljskog zakonodavstva u Republici Hrvatskoj
 1.  da je Odbor stranaka Konvencije Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji među preporukama za koje očekuje od Republike Hrvatske da ih usvoji u naredne tri godine istaknuo i:
 • nužnost osiguravanja da obiteljski sudovi, prilikom odlučivanja o uređenju i roditeljskoj skrbi te održavanju osobnih odnosa:
 • uzimaju u obzir nasilje počinjeno od strane jednog roditelja prema drugome, što uključuje i
 • (postojanje) i po potrebi korištenje  zakonskih odredaba o ograničavanju ili ukidanju roditeljskih prava u slučajevima nasilja u obitelji;
 • ista preporuka govori i o nužnosti (postojanja) i provedbe dubinskih analiza rizika, koje se trebaju provoditi u suradnji s relevantnim dionicima, kao što su kazneni sudovi, policija, sektor zdravstva, specijalizirane ženske službe za potporu
 • za što je pak nužno da su svi dionici prikladno educirani – kako o rodno uvjetovanom nasilju, tako o zahtjevima  Konvencije i opasnostima neznanstvenih koncepata poput ‘otuđenja od roditelja’. Dodatno, napominjemo da preporuke GREVIO odbora ističu i potrebu da edukacije, odnosno osposobljavanja stručnjaka koji postupaju povodom nasilja budu sustavna i obvezna, početna i stručna te da takva obuka treba biti osmišljena u bliskoj suradnji sa svim relevantnim dionicima, uključujući neovisne ženske nevladine organizacije koje pružaju specijaliziranu potporu ženama žrtvama nasilja.
 1. na nužnost donošenja sveobuhvatnih politika i zakona koji će obuhvaćati sve oblike nasilja prema ženama na koje se Konvencija odnosi, posvećujući pritom dužnu pažnju ženama u povećanom riziku i uz adresiranje rodne uvjetovanosti nasilja prema ženama i nasilja u obitelji.
Web stranica je još u izradi.