Udruga Domine nastavlja s provedbom trogodišnjeg programa mreže socijalne podrške za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji. Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike podržava rad udruge s godišnjim iznosom od 25.000,00 eura.

Trogodišnji program provodit će se od 1. lipnja 2023. do 31. svibnja 2026. godine. Godišnji iznos potpore iznosi 25.000,00 eura. Naziv programa je „O.K.U.R.A.ŽENA – Osnažena, kreativna, umrežena, ravnopravna, autonomna ŽENA – program podrške ženama koje su proživjele nasilje“. Partneri na provedbi projekta su Hrvatski zavod za socijalni rad, Područni ured Split, Područni ured Brač-Supetar, Udruga „Žene Kosovske doline“. 

Predloženi program kroz  5  povezanih programskih aktivnosti (osnažena, kreativna, umrežena, ravnopravna i autonomna) doprinosi socijalnom i ekonomskom osnaživanju žena žrtava nasilja i žrtava nasilja u obitelji s ciljem njihovog aktivnog uključivanja u svijet rada, reintegracije nakon izlaska iz skrbi, prevencije rodno uvjetovanog nasilja. Dodatno, program doprinosi kvaliteti ove izvaninstitucionalne usluge. Ciljevi programa su motivacija korisnica za aktivno sudjelovanje na tržištu rada, uz prepoznavanje vlastitih znanja, sposobnosti i prilika, sustav podrške i osnaživanja nakon izlaska korisnica iz sustava skrbi, razvijanje ekonomske, pravne i digitalne pismenosti u cilju preveniranja i prepoznavanja nasilja, te osnaživanje udruge i njenog stručnog i volonterskog tima za provedbu integrativnog modela programa podrške ženama žrtvama nasilja, koje su ujedno i ciljana skupina ovog programa.

Web stranica je još u izradi.