Nacionalni plan za ravnopravnost spolova za razdoblje 2022. do 2027. ili kako je Zakonom o ravnopravnosti spolova definirano, Nacionalna politika za ravnopravnost spolova koju donosi Sabor RH u Republici Hrvatskoj je zadnji put donesena prije 11 godina i prestala je važiti 2015. U međuvremenu, politika je postala je „akt srednjoročnog strateškog planiranja Vlade Republike Hrvatske kojim se definiraju i uspostavljaju posebni ciljevi kojima se promiče i uspostavlja ravnopravnost spolova.“

Prema objavi Ureda za ravnopravnost spolova Vlade RH dostupnoj na stranicama e-savjetovanja prioriteti predloženog Nacionalnog plana koje definira dokument su: 1. Promicanje ljudskih prava žena i rodne ravnopravnosti 2. Unaprijediti položaj žena na tržištu rada 3. Suzbijanje nasilja nad ženama 4. Učiniti obrazovanje rodno osjetljivijim 5. Unaprijediti položaj žena na mjestima političkog i javnog odlučivanja 6. Uvođenje načela ravnopravnosti spolova u javne politike i načini provedbe 7. Promicanje ravnopravnosti spolova u okviru međunarodne politike i suradnje.

Uz Nacionalni plan na e-savjetovanju je i pripadajući Akcijski plan za razdoblje od 2022. do 2024. godine. Akcijskim planom definirani su posebni ciljevi koji proizlaze iz navedenih prioriteta, mjere i pokazatelja ishoda koji omogućavaju praćenje provedbe mjera.

U e-savjetovanje se možete uključiti na:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=21788

Savjetovanje je otvoreno do: 22.10.2022.

Web stranica je još u izradi.