Petra Sinovčić sudjelovala je na online kick-off sastanku s predstavnicama WAVE organizacije, a vezano za provedbu odobrenog projekta „Safe Click!“, koji  Women against Violence Europe – WAVE financira unutar svog regranting programa. Kick-off sastanak održan je 23. travnja.

Projekt vrijednosti 10.000 eura provodit će se do kraja godine i bavi se temom digitalnog rodno uvjetovanog nasilja. Na sastanku je dogovoren početak projekta te raspravljena tehnička pitanja oko provedbe, prije svega izvještavanje, vidljivost i prijenos sredstava.

Web stranica je još u izradi.