Koordinatorice Ženske mreže Hrvatske Mirjana Kučer, Sanja Juras i Bojana Genov održale su u četvrtak, 9. veljače online sastanak s Lorenom Zec iz SOS Rijeka kako bi raspravile novu nacionalnu politiku/strategiju za borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, a koja je u izradi. 

Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje od 2027. do 2022. godine prestala je važiti sa završetkom protekle godine.Lorena Zec, psihologinja udruge SOS Rijeka – Centar za nenasilje i ljudska prava, članica je radne skupine pri Ministarstvu demografije, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike koja radi na izradi nacrta nove nacionalne politike /plana za zaštitu od nasilja u obitelji. SOS Rijeka inače je jedna od organizacija, članica Ženske mreže Hrvatske.  Ženska mreža Hrvatske zalaže se za donošenje nove jedinstvene nacionalne politike koja bi obuhvatile sve oblike nasilja te je važno da nova nacionalna politika/strategija bude usklađena s Istanbulskom konvencijom i u nazivu te prepoznaje sve oblike nasilja nad ženama i u obitelji.

Web stranica je još u izradi.