Direktiva EU o suzbijanju nasilja nad ženama i u obitelji

24. travnja 2024. godine Europski parlament donio velikom većinom usvojio je Direktivu o suzbijanju nasilja nad ženama i nasilju u obitelji. Usvajanje Direktive znači da će sve žene i djevojke imati jednaki minimum prava na zaštitu od nasilja bez obzira u kojem dijelu Europske unije žive. Direktiva znači bolju pravnu zaštitu od digitalnog i seksualnog nasilja i bolju podršku žrtvama. Usvajanje Direktive rezultat je desetljeća napornog rada i zagovaranja ženskih organizacija diljem Europe. Domine su kao članice Ženske mreže Hrvatske dio najveće europske mreže ženskih organizacija, Europskog ženskog lobija European Women’s Lobby, koji je aktivno zagovarao usvajanje Direktive, jednako kao i Ženska mreža Hrvatske mreža na nacionalnom nivou. U nastavku prenosimo Izjavu Ženske mreže Hrvatske povodom usvajanja povijesne Direktive.

Danas je u Europskom parlamentu usvojena prva Direktiva Europske unije o suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. Sve žene i djevojčice imat će jednaka minimalna prava na zaštitu od nasilja bez obzira na to gdje žive u Europskoj uniji.

Ženska mreža Hrvatske pozdravlja donošenje ovog važnog zakonodavnog akta za zaštitu žena od nasilja. Zajedno sa organizacijama za prava žena i aktivistkinjama iz cijele Europe kontinuirano smo se zalagale za usvajanje ove Direktive.

Direktiva označava ključan korak u zaštiti žena i djevojčica od rodno utemeljenog nasilja u svim sferama života, uključujući i Internet.

Ženska mreža Hrvatske pozdravlja odluku Europskog parlamenta, posebno glasove zastupnica i zastupnika iz Hrvatske koji su prepoznali važnost ove Direktive i hitnu potrebu za rješavanjem problema nasilja nad ženama i obiteljskog nasilja. Za Direktivu je u Europskom parlamentu glasalo 522 zastupnice i zastupnika među kojima i zastupnici SDP-a i HDZ-a. Među 72 suzdržanih bili su Mislav Kolakušić i Ivan Vilibor Sinčić, a samo 27 zastupnika izjasnilo se protiv Direktive među kojima i Ladislav Ilčić. U svjetlu nadolazećih izbora za Europski parlament naglašavamo da zastupnici Kolakušić, Sinčić i Ilčić nisu dali podršku zaštiti žena i djevojčica od nasilja na razini Europske unije.

U ovoj Direktivi Europska unija prvi puta prepoznaje nasilje nad ženama kao prepreku za postizanje ravnopravnosti između žena i muškaraca.  Direktiva postavlja ključne obveze za sve države članice EU-a da poštuju svoje pravne obveze i politike za zaustavljanje nasilja nad ženama. Sve države članice imaju obvezu u roku od 3 godine uskladiti svoje zakonodavstvo sa Direktivom.  

Pozivamo novu Vladu RH da im nakon formiranja jedan od prvih koraka bude potpuno usklađivanje zakonodavstva sa novom Direktivom i donošenje sveobuhvatnih zakona i strategija protiv nasilja nad ženama.

Tražimo donošenje Zakona protiv svih oblika nasilja nad ženama, uključujući femicid, koji bi nasilje nad ženama u potpunosti izmjestio iz prekršajne u kaznenu sferu te donošenje Nacionalne strategije protiv svih oblika nasilja nad ženama.

Za Žensku mrežu Hrvatske

Sanja Juras

Mirjana Kučer

Bojana Genov

Web stranica je još u izradi.