Tijekom održavanja marša za Dan žena održana su dva govora. Ispred HNK, prije nego što je marš krenuo, Mirjana Kučer, izvršna koordinatorica udruge objasnila je ovogodišnju poruku marša: Ni sama! Ni kriva! Ni druga!, te podsjetila na 20 godina aktivizma Domina. Na Pjaci, ispred  Stare gradske vijećnice, okupljenima se obratila Blanka Čop, članica Savjeta udruge Domine, te iznijela ovogodišnje zahtjeve upućene donositeljima političkih odluka na svim razinama vlasti. Govore donosimo u nastavku.

Dobra večer! Sretan Dan žena! Na početku hvala svima koji ste došle i došli, hvala, HNK Split, intendantu Vicku Bilandžiću i Gradu Splitu koji su nam omogućili da se kroz slike prisjetimo aktivizma Domina kroz zadnjih 20-ak godina i posebno hvala Slavenu na izvrsnoj  tehničkoj podršci. Hvala našoj vjernoj Klapa-Klapi za podizanje atmosfere koju ove godine dodatnu uljepšavaju i  puhači. Hvala Radio Kampusu,  medijskom pokrovitelju Marša i posebno hvala članicama i volonterkama Domina bez kojih ni ove godine ne bi bilo osmomartovskog marša!

Danas je prigoda da se sjetimo da su se Domine osnovale prije 22. godine, da su prije 20 godina na današnji dan, prvi put na ulicama Splita dijelile letke na kojima je pisalo, Zašto slavimo Dan žena. Od tada je prošlo puno vremena. Dan žena se sve više slavi. Ali Domine  zadnjih 8 godina svakog Dana žena pozivaju da uz slavlje bubnjamo, zviždimo, i protestiramo. Da, slavimo pobjede, žene i njihova postignuća, ali i šaljemo poruku da dok god ne nestane seksizama, prisilne kontrole, nasilja, neplaćenog i potplaćenog rada, manjih plaća, podsmjehivanja i izrugivanja sa ženama, dok god ne budemo jednako zastupljene u svim, baš svim segmentima privatnog i javnog života, dok god ne budemo živjeli u svijetu u kojem se međusobno poštujemo i uvažavamo bez obzira na različitosti, razlozi za proteste, bubnjanja i zviždanja  neće nestati!

Budući je ovo prigodnih 20 godina, dozvolite mi da se sjetim žena koje su osnovale Domine i bile dio ove prve osmomartovske akcije. Bile su to Željana Buntić, Esmeralda Sunko, Vesna Matijaš Rakonjac, Afrodita Suton, Suzana Grašo, Maja Dvornik i Goranka Škoprc. Svaka je na svoj način utkala sebe u temelje Domina. I Split i ženski pokret im duguje jedno veliko hvala!

Današnji dan mi je važan zato jer sam žena! Kao što je bila moja majka, kao što jest moja kćerka, moja sestra, moje prijateljice! Danas slavimo žene!  Okrugle, male, debele, vitke, nasmijane, tužne, vesele, obučene i svučene, same, u vezi sa svojim ženama, ljubavnicama-icima, partnerima, policajke, liječnice, sutkinje, nogometašice, učiteljice, klizačice, navijačice, glumice, operne pjevačice, balerine, slikarice, redateljice, gradonačelnice i premijerke,  borkinje, imigrantkinje i emigrantkinje,  i djevojke i djevojčice, babe i gospođe, i drugarice. Naravno, slavimo i drugarice. I volimo žene. Poštujemo žene i ženska prava! Niz je beskrajan. I nikoju ne izuzimamo. Ni onu koja je žena po rođenju, ni onu koja je žena po osjećaju! Jer svima je nama zajedničko da smo žene!

I to u društvu u kojem su nam, podsjetimo se, stotinama, tisućama godina govorili da moramo šutjeti, biti tihe, ponizne i pristojne, stajati iza mudrih glava i poglavara, prihvaćajući svoju drugotnost, da smo za sve što jesmo i što nismo, i što nam se događa, same sebi i drugima krive. U  društvu nasilnog patrijarhata u kojem često puta imamo osjećaj da smo same.

Kada govorimo o rodno uvjetovanom nasilju, nitko nas ne doživljava. Žene se upravo zato što ih se percipira krivima i drugima svakodnevno i uporno,  dodatno zlostavlja kroz sustav i izlaže strukturnom nasilju. Na ubojstva žena smo se kao društvo navikli. A zapravo je rapidan porast nasilja kojem su žene u velikom broju izložene samo jedan od pokazatelja alarmantne društvene krize i raslojavanja.

Razumijem žene koje ne prihvaćaju da mogu biti ili da jesu žrtve nasilja. Ali, isto tako,  sve mi imamo iskustvo nasilja, sve smo mi u jednom trenutku života same (sjetite se nasilja koje su mnoge doživjele rađajući djecu), krive (sjetite se koliko ste puta sebi rekle, ja sam kriva!) i druge (sjetite se koliko ste puta odstupile pred kolegama na svojim radnim mjestima, u političkim strankama, koliko ste puta  zašutjele jer je netko drugi imao nešto „pametnije“ za reći).

Današnji dan je tu da svojim izlaskom na ulice u mnogim mjestima na ovoj planeti ženama poručimo da nisu same. Ako naš glas dopre do samo jedne žene, uspjele smo! Ženska solidarnost nije mit! Žena nije ni sama, ni kriva, ni druga!

I onda kad ne prihvaćamo jedna drugu, kad odbijamo biti drugotne, kad odbijamo prihvatiti da smo  neravnopravne, da smo nekad osjetile strah u mraku, na ulici, na radnom mjestu, kad ne vidimo i ne čujemo onu drugu pored sebe koja baš i nije tako ravnopravna i glasna kao mi,  dobro je sjetiti se da je uvijek tu za nas žena koje će nas podržati i podijeliti s nama svoje iskustvo bivanja ženom u svijetu nasilja i nepravde! Nisi sama! Nismo same! Ima nas toliko da kada bi žene stale, stao bi svijet, kada bi sve glasale za svoju stranku, osvojile bi vlast! Solidarne žene ne prosuđuju,  solidarne žene slušaju. Solidarne žene daju podršku.

Večeras smo tu da iskažemo podršku ženi u kojoj se prepoznaju žene žrtve strukturnog nasilja u borbi za svoje dijete. Sustav je nemilosrdan. Sustav ne poznaje moćne žene! Klapa – Klapa idemo svi skupa, podrška iz Splita!

Hvala svakoj ženi koja je prijavila nasilje i borila se za svoja prava. Ona je olakšala put onoj drugoj, koja je došla iza nje.

Podrška ženama i djeci, nadasve djeci,  žrtvama besmislenih ratova koji se ovog trenutka vode u svijetu! Podrška svim nevinim i nepotrebnim žrtvama ratova. Dosta nasilja! Žene su bile i jesu predvodnice antiratne politike mira i sigurnosti!  Brutalna stvarnost govori da su pandemija COVID-a, geopolitički sukobi, klimatske katastrofe i gospodarska previranja dodatno gurnuli milijune ljudi i stotine milijuna djevojaka i žena na rub i ispod granice siromaštva. Zbog postojećih sukoba i gospodarske krize više od dvije trećine država u svijetu uvode mjere štednje koje, to znamo, pogađaju najviše žene koje ostaju bez javnih usluga socijalne pomoći i zaštite.

Vrijeme curi. Ravnopravnost spolova ostaje najveći izazov za ljudska prava. Zamislite rodno ravnopravan svijet. Svijet bez predrasuda, stereotipa i diskriminacije. Svijet koji je raznolik, pravedan i uključiv. Svijet u kojem se različitost cijeni i slavi. Poštivanje i zaštita prava žena i djevojčica u svim aspektima života imperativ je ljudskih prava i temelj za izgradnju naprednih i pravednih društava.

Ni prve, ni druge! Jednako važne i ravnopravne!

Živjele žene! Dosta nasilja i ratova! Živjela ženska solidarnost žena Splita sa ženama Svita!

Mirjana Kučer

Drage žene, sretan nam naš dan!!!

Ovim noćnim maršom slavimo sve naše sestre, feministkinje koje su nam utrle put borbe za potpunu ravnopravnost, ali i nastavljamo borbu za naše kćeri i buduće generacije borkinja. Diljem svijeta, kao i u šest gradova u Hrvatskoj danas žene prosvjeduju, ujedinjene protiv svih oblika nasilja i nepravde kojima smo svakodnevno izložene u obitelji, domu, na radnom mjestu, na ulici i u institucijama.

Izlazak na ulice važan je simbolički i prosvjedni čin našeg svakodnevnog otpora privatnom i javnom patrijarhatu i iskaz solidarnosti sa svim ženama koje su izložene različitim oblicima nasilja; ekonomskom, seksualnom, psihičkom, emocionalnom, fizičkom i institucionalnom. Otpor prema patrijarhatu i nasilnim očevima, muževima, sinovima, , i šefovima počinje ovdje na ulicama, a nastavlja se u našim domovima, na radnim mjestima, u sustavu obrazovanja i zdravstva, na sudovima, centrima za socijalnu skrb i u politici. Nastavlja se u svim onim strukturama koje žele umanjiti našu vrijednost i opseg naših izborenih ljudskih prava.

Naše sestre prije nas su izborile pravo glasa i sudjelovanja na političkim izborima, pravo na obrazovanje i slobodno odlučivanje, pravo na izbor i život bez nasilja. Mi tu feminističku borbu nastavljamo i danas kada ustrajemo u našim zahtjevima koje upućujemo svim političkim strankama i političarima koji će nam u narednom periodu predizbornih kampanja obećavati bolji život.

Niti jedna politička stranka i niti jedan političar u svojim kampanjama ženama ne obećava pravednost i sigurnost. Ne obećavaju nam jednake plaće za isti posao, uspostavu pravednog sustava napredovanja, svima dostupne javne servise skrbi za djecu, strogo kažnjavanje svih oblika seksualnog uznemiravanja na radnom mjestu, sigurnost na ulicama i u našim domovima. Ne obećavaju nam rodno osjetljive zakone i pravednost u institucijama, kao što nam i ne obećavaju pravo na dostojanstven rad, kvalitetnu zdravstvenu skrb, dostupan i siguran prekid trudnoće.

Politički pragmatično da slučajno ne bi izgubili koji glas,  ne predlažu rodno osjetljive zakone i politike kojima bi se spriječilo urušavanje temeljnih ženskih ljudskih prava.

S ovog im noćnog marša poručujemo da odbijamo prihvatiti njihove deklarativne osude nasilja prema ženama i zahtijevamo jasne politike, mjere i zakone koji će nam osigurati socijalnu pravdu na nacionalnoj i lokalnoj razini.

Donositelje odluka i političare na svim razinama vlasti smatramo odgovornima za sve propuste koji su napravljeni u zaštiti života i dostojanstva žena i djece.

Zato od Vlade i svih političkih struktura moći tražimo:

  1. Poštivanje temeljnih ustavnih vrijednosti slobode, jednakosti i dostojanstva. Svaka aktivnost političkih i drugih civilnih struktura koje žele dokidanje ovih temeljnih ustavnih vrijednosti i ženskih prava treba biti javno osuđena i zabranjena.
  2. Donošenje učinkovitih politika i mjera kojima se suzbijaju svi oblici nasilja prema ženama / rodno uvjetovanog nasilja. Žrtve nasilja imaju opravdano nepovjerenje u sustav koji ne prepoznaje žrtvu, jer je dodatno viktimizira kroz dugotrajne i traumatične sudske procese, a dodatno ponižava  oslobađajućim ili niskim kaznama za nasilnike i. Institucionalno nasilje kojem su žene često izložene nakon prijave nasilnika, tijekom brakorazvodnih parnica i procesa za roditeljsku skrb, posljedica su duboko ukorijenjenih patrijarhalnih vrijednosti i predrasuda prema ženama. Institucionalnim nasiljem država preko svojih institucija šalje poruku ženama koje su doživjelje nasilje da im ne vjeruje, osuđuje ih i propituje, a istovremeno svim drugim ženama šalje jasnu poruku da šute i trpe. Zato tražimo cjelovitu reformu sustava socijalne skrbi (obiteljskog zakona?), odgoja i obrazovanja koji će se temeljiti na vrijednostima rodne ravnopravnosti, poštovanja prema drugima, vrijednostima mira i solidarnosti, empatije, ljubavi i odgovornosti prema zajednici i okolišu. Pozivamo  lokalne vlasti,  Grad Split i Splitsko-dalmatinsku županiju da hitno donesu lokalnu politiku rodne ravnopravnosti i politiku suzbijanja nasilja prema ženama. Tražimo da ne primjenjuju politiku štednje u zaštiti života žena i djece. U sigurnoj kući nema dovoljno mjesta za žene i djecu kojima životi ovise o vašim političkim odlukama. Dajte naše novce organizacijama civilnog društva koje rade sa žrtvama nasilja za sigurne kuće i krizne centre, stručnjakinjama za programe o rodnoj ravnopravnosti i prevenciji nasilja jer to je vaša odgovornost, ali je i minimum toliko tražene ljudskosti i empatije.
  3. Devedesetih godina izborile smo se za kazneno djelo silovanja u braku. U 2024. godini izborile smo se za izmjene kaznenog zakona kojim se femicid prepoznaje kao rodno uvjetovano ubojstvo žena, a izmjenama zakona predviđene su i strože kazne za silovatelje. Međutim, izmjene zakona nisu dovoljne. Zato tražimo donošenje novog zakona kojim će se regulirati problem svih oblika rodno uvjetovanog nasilja i femicida, dosljednu primjenu zakona, ujednačavanje sudske prakse i zaštitu žrtava prema najvišim propisanim standardima. Prepoznavanjem temeljnih uzroka femicida, ubojstva žena se mogu spriječiti. Zato je potrebna dodatna edukacija sudaca, policajaca, socijalnih radnika/ca i svih onih stručnjaka koji nas trebaju zaštiti i vratiti povjerenje u sustav.
  4. Spolno uznemiravanje na radnom mjestu doživjelo je više od 73% radnica u Hrvatskoj. Međutim, tek od nedavno, ali još uvijek vrlo stidljivo se u našem javnom i medijskom prostoru izvještava o različitim oblicima seksualnog uznemiravanja i zlostavljanja u sustavu visokog školstva. Zato tražimo kvalitetnije mjere i mehanizme za suzbijanje i zaštitu žena od seksualnog nasilja i uznemiravanja kako bi na svojim radnim mjestima i na fakultetima bile sigurne i slobodne od zlostavljanja.
  5. Kažu da živimo u vremenima rekordne zaposlenosti. Međutim, većina radi u lošim uvjetima, cjelodnevno i više poslova na crno za niske plaće kojima se ne mogu osigurati temeljni uvjeti za dostojanstven život. Žene, radnice, majke, bake.. znamo da ste umorne i preopterećene radom, kućanskim poslovima, skrbi o djeci i starijima, stalnom brigom o sadašnjosti i budućnosti vas i vaše djece. Vremena su neizvjesna i teška, ali naša borba za bolji život svih nas mora biti solidarna i uključujuća za sve one kojima su ljudska prava ugrožena. Bez obzira na kojoj smo liniji političkog ili religijskog spektra, borba za ravnopravnost, slobodu, život bez nasilja i dostojanstven rad, borba je svih nas koji stojimo solidarno za obranu ljudskih i ženskih prava. Za sve one koji od svog rada ne mogu živjeti, koji su poniženi i ucijenjeni na radnim mjestima, kojima nije osigurana i dostupna kvalitetna zdravstvena skrb u javnom zdravstvu te pravo na dostojanstven i slobodan život lišen svih oblika represije tražimo pravdu, tražimo da se prestane u političkoj areni trgovati s našim životima, našom sigurnosti i našom budućnošću, kao i budućnošću naše djece. Zato drage političarke pozivamo vas na solidarnost i zajednički rad sa svim ženama bez obzira na političke stranke. Podržite jedna drugu, podržite programe kojima se osigurava kvalitetnija zaštita žena i rodna ravnopravnost. Budite prkosne i neposlušne svojim stranačkim šefovima. Budite žene i jedna za drugu.

U posljednjih 20 godina u Hrvatskoj je ubijeno 400 žena. U posljednje 4 godine u Hrvatskoj je ubijeno više od 48 žena. U posljednja 24 sata policija je zabilježila više od 24 slučajeva nasilja u obitelji. Zato ovim noćnim maršem dižemo glas za mir, za ravnopravnost i slobodu, dižemo glas za žene. Protiv svih oblika društvene nepravde i brutalnih kršenja ženskih ljudskih prava. Žene Splita za sve žene svita šalju poruku svim nasilnicima i moćnicima: računajte na naš otpor!!!

Žene Splita svim ženama svita poručuju: Niste same! Niste krive! Niste druge!!!

Žene, sretan nam Dan žena!!!

Blanka Čop

Web stranica je još u izradi.