2023. godinu, godinu u kojoj Domine bilježe 20. godina od službene registracije udruge, 21. srpnja 2003. u udruzi će pamtiti po nikad većem broju korisnica besplatne pravne, psihološke i opće podrške, prije svega za djevojke i žene žrtve rodno uvjetovanog nasilja. U 2023. godini Domine su uspješno zagovarale za zakonsko rješenje femicida, rodno osjetljivi proračun te otvaranje prvog kriznog centra za žene preživjele nasilje.

Protekla 2023. prema svim pokazateljima bila je još jedna uspješno realizirana godina. U ženskom društvenom centru „Aida Koludrović“ provedeni su istraživački programi koji su se bavili temama rodno osjetljivog proračuna, te rodnom analizom lokalnih proračuna s obzirom na prepoznatost specifičnih ranjivih skupina žena te femicida. Nastavljeni su se  razvijati programi za mlade te projekti solidarnosti mladih u zajednici kroj program Europskih snaga solidarnosti. Program osnaživanja žena obuhvatio je brojne radionice podizanja vještina u aktivnom traženju posla, prepoznavanju prava te okupacijske i art terapijske radionice. Kroz centar za podršku ženama „Maja Čulić“ provođeni su programi savjetovališta te su Domine nastavile sa zagovaranjem otvaranja prvog kriznog centra za žene žrtve nasilja. U 2023. godini u centru za ženska prava „Vinka Bulić“ nastavili su se razvijati programi zagovaranja i umrežavanja. Tako je izvršna koordinatorica Mirjana Kučer izabrana za jednu od predstavnica Hrvatske u europskoj mreži žena protiv nasilja (Women Against Violence Europe, WAVE) te za članicu Odbora za dodjelu sredstava GFW u području rodna pravda  (Gender Justice) za Zapadni Balkan.

U protekloj godini udruga je provodila više od 20 projekata samostalno ili u partnerstvu bilo kao nositeljice ili partnerice na projektu. Partnerstva na projektu su nacionalna, ali i međunarodna. Projekti su financirani većinom iz sredstava državnog proračuna, te iz europskih fondova. Manji dio sredstava dolazi iz lokalnih proračuna te programa samofinanciranja i donacija građana. Udruga je kraj godine dočekala sa osiguranih više od 70% predviđenih sredstava za rad u 2024. godini, što osigurava financijsku stabilnost u narednom razdoblju.

2023. godinu ćemo pamtiti po uspješno realiziranom projektu zagovaranja zakonskog rješenja za femicid, na kojem je radila neformalna radna skupina sačinjena od aktivistkinja te pravnih i neovisnih stručnjakinja. Rezultat je pravni tim kojeg su činile pravnice udruge Domine, SOS Rijeka, CESI Zagreb i Ženske mreže Hrvatske koje su u suradnji s pravnim stručnjakinjama Snježanom Vasiljević, Nevenom Aljinović te posebno s prof. Majom Munivranom s katedre za Kazneno pravo Pravnog fakulteta u Sveučilišta u Zagrebu. U prijedlog izmjena Kaznenog zakona ušla je i definicija femicida odnosno teškog ubojstva žene kao rodno uvjetovanog ubojstva s navođenjem posebnih oblika femicida i što je možda još važnije, u čl. 87. daje se pojašnjenje rodno uvjetovanog nasilja, prema definiciji iz Konvencije Vijeća Europe za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.

Udruga Domine jedina je trenutno OCD u Hrvatskoj  koja se bavi rodnom analizom proračuna. Rezultat toga je ponuda Grada Zagreba za rodnom analizom proračuna te suradnja s Gradom Splitom na rodnoj analizi prijedloga proračuna za 2024. godinu, što je također zavidan uspjeh udruge.

U 2023. godini nastavljeno je s pozitivnim trendom rasta prihoda udruge te je ostvareno više od 200.000,00 eura prihoda od čega je 185.251,85 eura neodgođenih prihoda.

Izvještaj je dostupana na LINKu.

Web stranica je još u izradi.