Domine su u svojim prostorijama ugostile predstavnice sociologije Sveučilišta u Zadru, jednog od partnera na projektu “Utjecaj javnih politika na kvalitetu obiteljskog i radnog života te na demografsku sliku Hrvatske – prostori promjene”. Prva u nizu fokusica u njihovoj organizaciji održana je u Splitu 12. svibnja.  

Sveučilište u Zadru unutar istraživačkih aktivnosti projekta započinje s provedbom fokus grupa. Fokusice obuhvaćaju tri teme: briga o djeci, upravljanje kućanstvom i emotivna briga o ukućanima i utjecaj radnog mjesta na privatni život. Cilj je  saznati koje su potrebe zaposlenih roditelja, što ih muči i što bi trebalo napraviti da im se olakša usklađivanje privatnog i poslovnog života.

Projekt “Utjecaj javnih politika na kvalitetu obiteljskog i radnog života te na demografsku sliku Hrvatske – prostori promjene” osnažuje organizacije civilnog društva uključene u Tematsku mrežu kroz partnerstva, međusektorsku suradnju s visokoobrazovnom ustanovom, te jedinicama lokalne i regionalne samouprave radi postizanja učinkovitog socijalnog dijaloga, razvijanja i predlaganja adekvatnih javnih politika, prilagođenih kulturnim specifičnostima pojedine regije.

Vrijednost projekta je 3.599.941,69 HRK, od čega se iz državnog proračuna RH financira 15%, a iz Europskog socijalnog fonda 85%. Posrednička tijela su Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike i Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali (Europski strukturni i investicijski fondovi u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020.).

Web stranica je još u izradi.