Mirjana Kučer sudjelovala je u petak, 9. veljače u radu fokus grupe koja se bavila iskustvom rada sa žrtvama i svjedocima kaznenih djela. Fokus grupa održana je putem Zoom platforme.

Fokus grupa je održana u organizaciji Ženske sobe iz Zagreba i Udruge za podršku žrtvama i svjedocima iz Vukovara. Fokus grupa se provodi kao dio europskog projekta 2Gether 4Victims “Coordinating and Harmonizing Generic and Specialist Support Services for Victims of Gender-Based Violence”. Fokus grupu vodila je Anamaria Drožđan-Kranjčec iz Ženske sobe.

U okviru ovog međunarodnog projekta fokus grupe sa stručnjacima-kinjama održat će se u Belgiji, Portugalu, Hrvatskoj, Francuskoj, Cipru, Litvi i Nizozemskoj. Cilj je bolje razumijevanje i učinkovitija podrška na rodno prilagođen način žrtvama nasilja u obitelji. Temeljem provedenih fokus grupa razvit će se alati za organizacije koje pružaju podršku žrtvama: za samoprocjenu organizacije, procjenu žrtve i procjenu potreba. 

Web stranica je još u izradi.