Članice tima udruge Domine koje su u školskoj godini 2021./2022. provodile projekt „Misli zdravo“ održale su krajem lipnja, 29. 6. jednodnevnu radionicu u Imotskom s ciljem evaluacije provedenoga. Evaluaciju je vodila Mirjana Kučer.

Podsjetimo, projekt „Misli zdravo“ provodio s u partnerstvu s Prvom jezičnom gimnazijom u Splitu a bavio se promoviranjem zdravih načina života te brigom o mentalnom zdravlju mladih. Tijekom 10 mjeseci koliko je projekt trajao provedeno je nastavnih i izvannastavnih aktivnosti predavanja i radionica koje su imale za cilj podići znanja i vještine mladih o zdravim načinima života, ali i o vrijednostima civilnog društva, ravnopravnosti spolova, ženskoj prošlosti Splita, volontiranju te aktivizmu mladih u zajednici. Provedeno je i istraživanje o utjecaju pandemije COVID-19 u obrazovnom sustavu na uzorku od nešto više od 730 ispitanika, od kojih su većina roditelji (50%), učenici (30 %) te nastavnici (20 %).

Kako su u svojim osvrtima na provedene aktivnosti istaknule izvoditeljice, provedeni projekt je pokazao da su učenici, nastavnici te roditelji u obrazovnom sustavu pogođeni krizom pandemije COVID-19. U početku je bio vidljiv nedostatak bolje strukturiranog pristupa te je bilo potrebno stvoriti kontekst povjerenja. Ovakve nastavne i izvannastavne aktivnosti izuzetno su dobro primljene od strane učenika, te im je potrebno posvetiti više vremena. Mladima treba dati priliku da kritički razgovaraju o problemima kako ih oni vide i doživljavaju te ih kroz kreativne radionice i pristupe poticati na usvajanje znanja i vještina koje im inače kroz redovne kurikulume nisu dostupni. Što se pak istraživanja tiče, ono je pokazalo da je kriza sve pogodila, posebno su bili opterećeni nastavnici, te sa je sustav bio nespreman na ovakvu krizu te da još uvijek ne postoje i ne primjenjuju se mehanizmi za ublažavanje posljedica krize, koja je dugoročno utjecala na mentalno zdravlje svih, a osobito mladih te osoba koje su zaposlene u obrazovanom sustavu i drugim sustavima koji su podnijeli najveći teret dvogodišnje pandemijske krize.

Ova se aktivnost provodila u okviru projekta „Misli zdravo“ koji je financiran od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Web stranica je još u izradi.