Centar za žene žrtve rata – ROSA i PETRA Mreža, mreža nevladinih organizacija za prevenciju i eliminaciju trgovanja ženama u svrhu seksualnog iskorištavanja, čija su članica i Domine, organiziraju javnu akciju na Europski dan borbe protiv trgovanja ljudima kako bi upozorile predstavnike vlasti i predstavnice/ke svih građanki i građana Hrvatske da je prostitucija očigledan oblik nasilja protiv žena, kršenje ljudskog dostojanstva i suprotnost načelima ljudskih prava. Zato dugi niz godina zahtijevamo zakonske mjere koje stigmatiziraju kupce seksa, a ne žene u prostituciji što je kod nas slučaj.

Podsjećamo kako su prostitucija i trgovanje ljudima neraskidivo povezane i da se prostitucijom i na svjetskoj i na europskoj razini osnažuje trgovanje ženama i djevojčicama, od kojih je velika većina u dobi između 13 i 25 godina. Podsjećamo da prostitucija i trgovanje ženama radi seksualnog iskorištavanja postoje zato što za njima postoji potražnja od strane muškaraca. Zato je smanjenje potražnje ključni način za sprečavanje trgovanja ljudima.

Europski parlament je prošli mjesec usvojio Rezoluciju kojom priznaje da prostitucija nije niti oblik rada niti individualni izbor, već sustav nasilja koji se temelji na višestrukim obrascima diskriminacije. Prostitucija nije individualni čin kojim osoba iznajmljuje svoje tijelo za novac, već organizirani sustav profita koji je sam po sebi nasilan, diskriminatoran i duboko nehuman. Europski parlament je naglasio da rodno specifična priroda prostitucije i njezina iskorištavanja odražava i jača nejednake odnose moći i da su prostitucija i seksualno iskorištavanje i uzrok i posljedica
nejednakog postupanja prema ženama i muškarcima, seksizama, rasizama, siromaštva i socijalne isključenosti.

Iako su taj povijesni iskorak za prava žena podržali gotovo svi hrvatski zastupnici i zastupnice u Europskom parlamentu i dalje nema političke odlučnosti da se taj iskorak napravi i u Hrvatskoj. Vlada je prošli mjesec predstavila mjere za suzbijanje nasilja prema ženama i zaštite prava djece, ali tim mjerama nisu obuhvaćene izmjene zakonskih odredbi koje utječu na smanjenje potražnje za seksualnim iskorištavanjem i trgovanjem ženama i djevojčicama radi prostitucije.

U Hrvatskoj je posljednjih 45 godina na snazi zakon koji prostituciju ne prepoznaje kao jednu od najstarijih patrijarhalnih praksi i kršenje ljudskih prava žena. Naprotiv, navedeni zakon polazi od toga da su žene krive što ih muškarci seksualno iskorištavaju za novac ili druge koristi. Ni kazneni zakon u Hrvatskoj ne predviđa kažnjavanje kupaca seksualnih usluga kao mjeru prevencije trgovanja ljudima.

Zahtijevamo da se ta dugogodišnja nepravda zaustavi. Tražimo da Hrvatska uskladi svoje zakonodavstvo sa europskim standardima te da aktualne mjere zaštite žena od nasilja obuhvate i ovo područje na način da se osigura nekažnjavanje žena u prostituciji, kažnjavanje svodnika, trgovaca ljudima i kupaca seksualnih usluga i da se osiguraju efikasne i sveobuhvatne mjere za izlaz iz prostitucije. Zahtijevamo sustavnu edukaciju o štetnosti prostitucije na svim razinama od odgojno obrazovnog sustava do specifične edukacije za sve aktere u sustavu prevencije, zaštite i kažnjavanja svih oblika nasilja prema ženama.

Web stranica je još u izradi.