U petak, 16. prosinca održane su druge dvije edukacije koje su namijenjene prije svega studentima prava koji volontiraju u pravnoj klinici. Pored studenata sa splitskog Pravnog fakulteta sudjelovali su i studenti iz Zagreba, Rijeke i Osijeka.

Radionice su održane online putem Zoom platforme udruge Domine. Prvi dio edukacije bavio se temom Otuđenja kao izazova za pravnu praksu. Predavanje, koje je sudionicima bilo izuzetno zanimljivo pripremila je i održala Lorena Zec, psihologinja iz partnerske organizacije SOS Rijeka. U drugom dijelu kolegica Iva Čatipović, pravnica iz SOS Rijeka održala je predavanje na temu: Analiza zakona i sustava o besplatnoj pravnoj pomoći. Ove edukacije nastavak su programa osnaživanja volontera i volonterki besplatnog pravnog savjetovališta udruge Domine.

Edukacija je provedena kao dio aktivnosti projekta „Savjetovalište “Maja Čulić” – pružanje besplatne primarne pravne pomoći“ financiranog od strane Ministarstva pravosuđa i uprave s iznosom od 95.000,00 kn.

Web stranica je još u izradi.