U sklopu trogodišnjeg programa O.K.U.R.A.ŽENA – Osnažena, kreativne, umrežena, ravnopravna, autonomna ŽENA – program podrške ženama, formiran je volonterski tim koji će biti podrška ženama koje izlaze iz nasilnih veza i odnosa. Na početku provedbe projekta je održana prva edukacija volonterskog tima o rad sa ženama koje izlaze iz nasilnih odnosa. Edukacija se održala u 26. rujna u prostorijama udruge Domine te ja na njoj sudjelovalo 8 volonterki. Neke od žena koje su uključene u volonterski tim su i kroz prijašnje programe i projekte sudjelovale u ovom obliku podrške ženama i odlučile su nastaviti to raditi i kroz ovaj program. Na prvoj edukaciji smo prošle uspjehe kroz prijašnji program i različite oblike podrške ženama koje žene pružaju Domine. Također, kroz ovu edukaciji smo prošle osnove feminističkog rada i pristupa ženama koje preživljavaju nasilje te su žene koje su do sada pružale ovakav oblike podrške ženama podijelile svoja iskustva te smo iskoristile ovu priliku kao jedan oblike supervizije i planiranja daljnjih edukacija za volonterke.

Web stranica je još u izradi.