Mirjana Kučer i Petra Sinovčić sudjelovale su kao trenerice u četvrtak, 19. svibnja na cjelodnevnoj radionici organiziranoj u suradnji s udrugom Duga iz Solina. Cilj radionice bio je razmjena iskustava i razvoj međusektorske suradnje, a kroz dodatnu edukaciju o radu sa žrtvama obiteljskog nasilja.

Edukacija je organizirana za lokalne dionike, predstavnice udruga, stručnjakinje iz lokalnih osnovnih škola i Centra za socijalnu skrb Split, odnosno Solin. Edukacija je provedena u prostorijama udruge Duga u Solinu. Prvi dio edukacije vodile su Petra Sinovčić i Mirjana Kučere  iz udruge Domine, a drugi Tamara Čatlak Cindro s Odjela za podršku žrtvama i svjedocima Županijskog suda u Splitu, ujedno i predsjednica Županijskog tima za sprječavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. Predstavnice udruge Domine predstavile su rad savjetovališta i kriznog centra te naglasile usluge koje centar za podršku ženama pruža korisnicama-korisnicima na području županije, između ostalog svu potrebnu podršku žrtvama i svjedocima, terenske posjete u ruralna područja mobilnog tima stručnjakinja udruge, te po potrebi i sukladno mogućnostima materijalnu i financijsku podršku. U drugom dijelu Tamara Čatlak Cindro govorila je o radu Odjela za podršku žrtvama i svjedocima te važnosti međusektorske suradnje, između ostalog i kroz županijske timove za prevenciju i borbu protiv nasilja nad ženama i u obitelji.

Predstavnice Domina iskoristile su prigodu te su prisutnim sudionicama model održivog financiranja servisa za podršku i provedbu Istanbulske konvencije u cilju pružanja kvalitetnije podrške i zaštite preživjelima nasilje i nasilje u obitelji.

Predstavljanje je organizirano kao dio aktivnosti trogodišnjeg programa Mreža ženske podrške, financiranog od strane MROSP.

Web stranica je još u izradi.