Petra Sinovčić i Tea Bošnjak sudjelovale su, 1. i 2. lipnja na dvodnevnom treningu koji se bavio temom pregovaranja u socijalnom dijalogu. Trening je dio edukacija s ciljem jačanja tematske mreže Četvrta smjena – nevidljivi rad, a održan je online putem Zoom platforme.

Trening je organizirala udruga B.a.B.e. Budi aktivna. Budi emancipiran s ciljem educiranja članica tematske mreže o tome kako  razumjeti okvir funkcioniranje procesa kolektivnog pregovaranja, sadržaj kolektivnih ugovora i njihov utjecaj na radne odnose  te  kako razumjeti međuodnos javnih politika i kolektivnog pregovaranja te mogućnosti i ograničenja svih aktera u tom procesu. Edukacija će omogućiti sudionicama i sudionicima da lakše dođu do uvida i konkretnih ideja o tome kako iskoristiti temu kolektivnog pregovaranja za ostvarivanje ciljeva projekta. Predavač je bio Darko Šeperić iz Saveza samostalnih sindikata Hrvatske.

Trening se provodio u okviru projekta „Utjecaj javnih politika na kvalitetu obiteljskog i radnog života te na demografsku sliku Hrvatske – prostori promjene”, sufinanciranog iz sredstava Europskog socijalnog fonda (85%) i proračuna Republike Hrvatske (15%). Cilj projekta je osnaživanje organizacija civilnog društva uključenih u Tematsku mrežu kroz partnerstva, međusektorsku suradnju s visokoobrazovnom ustanovom te jedinicama lokalne i regionalne samouprave radi postizanja učinkovitog socijalnog dijaloga sa svrhom razvijanja i predlaganja adekvatnih javnih politika, prilagođenih kulturnim specifičnostima pojedine regije, kako bi se doprinijelo usklađivanju privatnog i poslovnog života građana i građanki Republike Hrvatske.

Web stranica je još u izradi.