Korisnice, volonterke te suradnice udruge Domine boravile su na dvodnevnom izletu  8. i 9. lipnja na otoku Braču. Izlet je organiziran kao dio aktivnosti boravka u prirodi te upoznavanja sa ženskim aktivizmom i povijesti „Kuće Seka“ na Braču u Splitskoj.

Volonterke udruge Domine organizirale dvodnevni izlet na Brač, u Splitsku. Bile je ovo 3 i 4 radionica organizirana s ciljem rekreativnog boravka u prirodi, prikupljanja materijala za kreativne radionice. Predstavnica Koordinacije Ženskih grupa – Seka, Silva Sumić upoznala je sudionice događaja s prošlošću „Kuće Seka“. Kuća je kupljena i započela s radom krajem devedesetih godina prošlog stoljeća, a s ciljem rada sa ženama i djecom, preživjelim radne strahote. Danas  kuća služi za odmor, edukaciju i terapijski rad sa ženama i djecom iz autonomnog skloništa. Koordinaciju ženskih grupa čine 3 organizacije iz Zagreba, Centar za žene žrtve rata – ROSA, Autonomna ženska kuća Zagreb, Centar za ženske studije te Ženska grupa Split iz Splita. Boravci i radionice u prirodi se provode u okviru projekta „Priča ženske solidarnosti“, a  osmišljene su kao dio programa osnaživanja i međusobnog povezivanja korisnica, volonterki i članica udruge.

Jedna je ovo od 5 vrsta aktivnosti namijenjena upravo osnaživanju žena, prije svega korisnica savjetovališta udruge Domine. Žene su, kao što znamo među prvima pogođenim pandemijom COVID-19, posljedicama ekonomske i drugih kriza u društvu. Stoga i kroz ovaj program udruga ukazuje na važno st zajedništva i međusobne podrške.

Projekt „Priča ženske solidarnosti“ su  osmislile i provode mlade volonterke udruge Domine te ima za cilj osvještavanje problema rodno uvjetovanog nasilja. Projekt Priča ženske solidarnosti je sufinanciran iz sredstava Europskih snaga solidarnosti Europske unije, a traje do kraja kolovoza ove godine.

Web stranica je još u izradi.