Tea Bošnjak predstavljala je udrugu Domine na prvom od dva dana posvećena karijerama na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Splitu, 19. ožujka.

Cilj događaja je uspostavljanja prvih kontakata studenata s potencijalnim poslodavcima i demonstracija mogućih prilika za osobni karijerni razvoj kroz stručnu praksu. Domine su sudjelovale na otvaranju te predstavile svoj rad na nastavnim štandovima tijekom prvog dana. Također, Tea Bošnjak sudjelovala je i u radu fokus grupe s predstavnicima nastavnih baza na temu suradnje s Fakultetom, koncepta nastavnih baza, traženih znanja i vještina studenata na tržištu rada.

Udruga Domine godinama ima dobru suradnju s Filozofskim fakultetom Sveučilišta u Splitu na kojem je prije više od 20 godina provodila svoj prvi projekt namijenjen studenticama i studentima, budućim odgajateljima-icama i učiteljima-icama razredne nastave s ciljem podizanja svijesti i znanja o rodnoj ravnopravnosti.

Web stranica je još u izradi.