9. prosinca započela je nova crowdfunding kampanja prikupljanja donacija za otvaranje kriznog centra te kampanja za prikupljanje sredstava za besplatnu pravnu, psihološku i drugu pomoć i podršku...