Udruga Domine ovlaštena je pružateljica primarne besplatne pravne pomoći koju prije svega koriste žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji. Kroz 2022. godinu neki oblik primarne BPP primilo je ukupno 133 osobe, od čega 127 žena i 6 muškaraca.

Pruženo je ukupno 165 sati prave pomoći i podrške većinom pravnih savjeta (103) i pružanja opće pravne informacije (52). Također, pružena je podrška korisnicima besplatne pravne pomoći u sastavljanju podnesaka (5), zastupanju u postupcima pred javnopravnim tijelima (2) te u izvansudskim mirnim rješavanju sporova (5).

Program primarne besplatne pravne pomoći udruga Domine provodi u suradnji s odvjetničkim uredom Vere Vučković. Projekt Savjetovalište „Maja Čulić“ – pružanje primarne besplatne pravne pomoći financijski podržava Ministarstvo pravosuđa i uprave.

Web stranica je još u izradi.