25. studeni, Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama udruga Domine obilježila je javnom akcijom Nisi sama! s porukama protiv nasilja na različitim lokacijama u Splitu. Snimljene forografije s porukama bit će tijekom 16 dana koliko traje međunarodna kampanja protiv nasilja nad ženama oglašavane na Facebook stranici udruge.

16 dana aktivizma u borbi protiv nasilja nad ženama i rodno uvjetovanog nasilja traje od 25.11., Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama do današnjeg, 10.12. Međunarodnog dana ljudskih prava. Ženska prava su radi svoje specifičnosti podskupina ljudskih prava. U svim područjima svijeta na svim područjima života i rada, žene su i dalje diskriminirane. Posebno su ugrožena njihova prava na seksualno i reproduktivno zdravlje. Ta su prava posljednje desetljeće posebno na meti ljudi koji ne razumiju koncept prava i sloboda i tuđa prava i slobode podređuju svojim religijskim, kulturološkim, ideološkim i inim uvjerenjima. Žene nisu nikako one koje su manje vrijedne i one čije odluke bilo tko ima pravo propitivati i mijenjati zato jer su žene! Akciju pratite na Facebook stranici udruge Domine.

#16DaysOfActivism

#OrangetheWorld

Web stranica je još u izradi.