U prvom tjednu lipnja u vremenu od 3. do 9. lipnja, pred izbore za EU parlament volonterke Domina organizirale su akciju prikupljanja potpisa za inicijativu My voice – My choice.  Pored prikupljanja potpisa koji imaju za krajnji cilj slobodan, jednako dostupan i besplatni abortus za sve djevojke i žene, građanke EU, cilj akcije bio je i osvještavanje problema nejednakog pristupa i zaštite prava na reproduktivno zdravlje na području EU.

S prikupljanjem potpisa online započelo se 24. travnja na inicijativu „Inštituta 8. marec“ iz Ljubljane. Kampanju, kojoj su se priključile i Domine, za Hrvatsku koordinira PaRiter iz Rijeke. Cilj kampanje „My voice – My choice“ je  prikupiti milijun potpisa diljem EU-a, a kako bi pobačaj bio siguran i jednako dostupan u svim zemljama EU. Do izbora za EP prikupljeno je više od 50% potrebnih potpisa.

Kampanja „My Voice, My Choice” građanima Europe pruža priliku da život žena učine slobodnijim, sigurnijim i boljim; bez obzira na to gdje u našoj Uniji žive, bez obzira na to u kojim se uvjetima nalaze.

Web stranica je još u izradi.