Bosanska 4, 21 000 Split, Croatia
tel. +385 21 537 272
tel. +385 21 344 688
fax. +385 21 531 722
email: domine@domine.hr
Zagrebačka banka: 2360000-1101679303

Obavijest

Ženska knjižnica i čitaonica «Domine» nastala je tijekom poslijednjih nekoliko godina s težnjom članica da prikupe znanstvenu građu, kao i djela beletristike s posebnim naglaskom na ženskoj tematici. Knjižni fond sastoji se od preko osam stotina naslova u tisuću jedinica građe, a obuhvaća slijedeće tematike:
• rod i spol
• nasilje prema ženama
• ženska ljudska prava
• ekonomsko osnaživanje žena
• mediji i obrazovanje
• politika i žene
• reproduktivna i seksualna prava i zdravlje žena
• specijalizirani časopisi ženskih organizacija i rodnih (ženskih) studija
• LGBT prava seksualnih manjina
• psihologija
• civilno društvo.
• i druge teme i naslovi…
Pored hrvatskog, građa je na srpskom, engleskom i još nekoliko svjetskih jezika.
Sve knjige i časopisi računalno su katalogizirani, a mogu se pretraživati po abecednoj sistematizaciji po autorima.
Ženska knjižnica/čitaoniica „Domine“ otvorena je korisnicama i korisnicima utorkom i četvrtkom od 11 do 13 sati.
Za korištenje knjižnice vanjski korisnici/korisnice plaćaju simboličnu godišnju članarinu u iznosu 30,00 kn.

 


 

print pdf mail