Bosanska 4, 21 000 Split, Croatia
tel. +385 21 537 272
tel. +385 21 344 688
fax. +385 21 531 722
email: domine@domine.hr
Zagrebačka banka: 2360000-1101679303

GDPR

Uredba Europske unije - zaštita osobnih podataka

U svrhu usklađivanja sa Uredbom Europske Unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), Službeni list Europske unije, L 119, 4. svibnja 2016. izvršna koordinatorica udruge Domine donijela je Odluku o osobama odgovornim za obradu osobnih podataka i Odluku o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka. 

Slobodni ste obratit se na email: domine@domine.hr za sva pitanja te u slučaju potrebe zatražiti informacije od odgovornih osoba.

1.
Odluka o imenovanju sluzbenika za zaštitu osobnih podataka

Veličina: 93,60 kB

2.
Odluka o imenovanju odgovornih osoba za zaštitu osobnih podataka

Veličina: 141,02 kB

print pdf mail