Bosanska 4, 21 000 Split, Croatia
tel. +385 21 537 272
tel. +385 21 344 688
fax. +385 21 531 722
email: domine@domine.hr
Zagrebačka banka: 2360000-1101679303

Ciljevi

Ciljevi

Ciljevi djelovanja udruge određeni su Statutom i redefinirani tijekom strateškog procesa i to kao:

- promicanje, poštovanje i ostvarenje ženskih ljudskih prava i ravnopravnosti spolova
- motivirane i osnažene žene za preuzimanje aktivnije uloge u svim segmentima društvenog života
- društvena odgovornost poslovnog sektora prema ženama
- lokalna i regionalna samouprava u suradnji s nevladinim organizacijama aktivno skrbi o poziciji žena u zajednici
- poštovanje i ostvarenje prava na informaciju i edukaciju (prisustvo važnih tema za ravnopravnost spolova u medijima i školama)

print pdf mail