Bosanska 4, 21 000 Split, Croatia
tel. +385 21 537 272
tel. +385 21 344 688
fax. +385 21 531 722
email: domine@domine.hr
Zagrebačka banka: 2360000-1101679303

Metode rada i aktivnosti

Metode rada:

-  edukacije (prvenstveno žena i mladih) o pravima žena, rodnoj ravnopravnosti i civilnom društvu (radionice, okrugli stolovi, predavanja...)
-  kampanje te ulične akcije, osobito u povodu značajnih datuma kao što su Međunarodni dan žena, 16 dana aktivizma protiv nasilja protiv žena, Izbori i sl.
-  promocija ženskih ljudskih prava u medijima
-  javno zagovaranje veće političke participacije žena i drugih, za poziciju žena u društvu, važnih pitanja
-  istraživanja i publiciranje vezano uz poziciju žena u društvu
 

 

 

 

 

 

print pdf mail