Bosanska 4, 21 000 Split, Croatia
tel. +385 21 537 272
tel. +385 21 344 688
fax. +385 21 531 722
email: domine@domine.hr
Zagrebačka banka: 2360000-1101679303

A di si ti?

Udruga Domine i ove godine sudjelovala je sa svojim štandom na MoStovoj akciji "A di si ti!?". Već dvadeset godina ciljevi akcije "A di si ti?!" su promocija solidarnosti, volonterstva i socijalnog uključivanja. Kao i proteklih godina sav prihod prikupljen tijekom akcije namijenjen je korisnicima, te uređenju i opremanju prostora i bolesničke sobe u Centru za beskućnice/ke.

Na štandovima, u pripremi i kao donatori sudjelovalo je 90 organizacija, škola, fakulteta, udruga, institucija, klubova, stranaka i tvrtki! Nakon akciji kolegice i kolege iz MoSta objavili su na svojim stranicama slijedeće:

„Sve je bilo danas rekordno, i snaga bure, i broj sudionika, i broj štandova, i broj artikala, i svota ukupno prikupljenih sredstava! 135.784,00 kn!!!!“

Čestitamo, ponosne na doprinos Domina.

print pdf mail