Bosanska 4, 21 000 Split, Croatia
tel. +385 21 537 272
tel. +385 21 344 688
fax. +385 21 531 722
email: domine@domine.hr
Zagrebačka banka: 2360000-1101679303

Tematska druženja sa socijalnom radnicom

U srijedu, 3. studenog nastavile smo niz tematskih druženja sa socijalnom radnicom Nikolinom Banić.

Cilj ovih aktivnosti je približiti rad centara za socijalnu skrb i uloge centara u prevenciji i zaštiti žena i drugih žrtava od nasilja i nasilja u obitelji.

Tijekom listopada, u okviru Mediteranskog ženskog festivala organizirano je gledanje filma s temom nasilja i razgovor s psihologinjama i socijalnom radnicom, dok je u srijedu socijalna radnica volonterkama, članicama stručnog tima Domina te korisnicama predstavila rad centra za socijalnu skrb. Tema razgovora bila su iskustva korisnica sa centrima za socijalnu skrb.

Aktivnost koja je dio jednogodišnjeg projekta "Žena ženi - osnaživanjem i podrškom ZA društvo bez nasilja" nastavlja se kroz mjesec studeni. Jednogodišnji projekt savjetovališta financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. 

print pdf mail