Bosanska 4, 21 000 Split, Croatia
tel. +385 21 537 272
tel. +385 21 344 688
fax. +385 21 531 722
email: domine@domine.hr
Zagrebačka banka: 2360000-1101679303

ISTRAŽIVANJE o dostupnosti i kvaliteti usluga za žene žrtve nasilja i žrtve obiteljskog nasilja

SUDJELUJ U ISTRAŽIVANJU
o dostupnosti i kvaliteti usluga za žene žrtve nasilja i žrtve obiteljskog nasilja! Zanima nas Vaše mišljenje i iskustvo!

Nakon analize temeljene na iskustvima i uvjetima rada samih pružatelja navedenih usluga, sada nas zanima vaše iskustvo!

Udruga Domine duži niz godina sustavno prati prisutnost nasilja nad ženama i obiteljskog nasilja, politike i kvalitetu pružanja socijalnih usluga za žene žrtve nasilja i žrtve obiteljskog nasilja. Prikupljeni podaci ovim istraživanjem koristiti će se pri zagovaranju poboljšanja kvalitete i dostupnosti socijalnih usluga za žene žrtve nasilja i žrtve obiteljskog nasilja na području RH.

Anketa je anonimna, a za sva dodatna pitanja ili nejasnoće možete nas kontaktirati na: udrugadomine@gmail.com.

 

Istraživanje je aktivnosti jednogodišnjeg projekta "Žena ženi – osnaživanjem i podrškom ZA društvo bez nasilja", financiranog sredstvima Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, te Grada Splita.

print pdf mail