Bosanska 4, 21 000 Split, Croatia
tel. +385 21 537 272
tel. +385 21 344 688
fax. +385 21 531 722
email: domine@domine.hr
Zagrebačka banka: 2360000-1101679303

Programi

Od svog početka Domine kontinuirano djeluju na promicanju ženskih prava, jačanju uloge žena i njihove veće vidljivosti u društvu, ali i doprinos razvoju civilnog društva Domine realiziraju kroz 3 osnovna programa: političko i ekonomsko osnaživanje žena, medijska vidljivost civilnog društva i pravna i psihološka podrška ženama.

Svoje ciljeve realiziramo kroz edukacijske programe, javne kampanje, vlastitu video produkciju i kroz telefonsko i direktno savjetovanje žena.
 

print pdf mail