Bosanska 4, 21 000 Split, Croatia
tel. +385 21 537 272
tel. +385 21 344 688
fax. +385 21 531 722
email: domine@domine.hr
Zagrebačka banka: 2360000-1101679303

Tehnike i materijali

Od svih tehnika, najviše se radi u akvarelu kao najboljoj teraputskoj tehnici i to na tri načina. Akvarel tehniku „mokro na mokro“ koristi se na samom početku da bi se upoznali s bojom, a i da bi terapeut što bolje upoznao sudionice (koliko i kako koriste vodu, boju, kako drže kist, kako dišu, kako se snalaze u zadanom formatu itd.). Tehnika „mokro na suho“ i velovanje koristi se kasnije, te se kroz ciljane vježbe boja nastoje angažirati sva tri elemnta ljudskog bića – mišljenje, osjećanje, volju. Ovakav način slikanja je najzahtjevniji, ali i najučinkovitiji, jer zahtijeva fluidnost duše i maksimalno angažiranu volju i svjesnost.


Kroz crtanje iz promatranja i rad na detaljima, formi i liniji potiču se intelektualne sposobnosti i povećava svjesnost o svijetu oko sebe. To uključuje vježbe crtanja biljke, te rad na liniji (ravna, zakrivljena, debela, tanka, puna, iskrekidana) koja slijedi gestu boje.


Za rad se služimo posebnim materijalima koje uglavnom nabavljamo u inozemstvu. Kistovi su drveni, plostnati, širine većeg broja, s dlakom od prirodnog materijala, kako bismo izbjegli crtanje forme, a što više radili na površini, gesti i kvaliteti boje.


Akvarel boje su od prirodnih pigmenata (biljni, mineralni), što također ima poseban terapeijski učinak, a njihova kristalna struktura, kakvu nemaju sintetske boje, daje im osobit sjaj i kvalitetu u susretu sa svjetlošću.


Papir koji koristimo je poseban akvarel papir, s posebnom „ruvido“ zrnatom strukturom, 300-400 gramski s cca 50 % pamuka.


Od ostalih materijala koristimo posebne grafitne olovke i ugljen.
 

print pdf mail