Bosanska 4, 21 000 Split, Croatia
tel. +385 21 537 272
tel. +385 21 344 688
fax. +385 21 531 722
email: domine@domine.hr
Zagrebačka banka: 2360000-1101679303

O nama

Domine su feministička nevladina, neprofitna i nestranačka organizacija osnovana 2002. godine s ciljem promicanja prava žena i poticanja razvoja civilnog društva. 
 

Osnovne aktivnosti organizacije su edukacije, video produkcija, publiciranje, javne kampanje te direktni savjeti i podrška.
 
Kontinuirano djelujemo na:

- ekonomskom i političkom osnaživanju žena
- zagovaranju provedbe rodno osjetljive politike i politike jednakih mogućnosti
- prevenciji svih oblika nasilja prema ženama
- unaprjeđenju zaštite seksualnih i reproduktivnih prava žena
- direktnoj pravnoj, psihološkoj i liječničkoj podršci ženama
- podizanju razine svijesti o odgovornosti medija za promicanje prava žena
- istraživanju ženske prošlosti Splita i Dalmacije
- suradnji i umrežavanju s feminističkim i organizacijama civilnog društva na lokalnom, nacionalnom i međunacionalnom nivou
- publiciranju i razvijanju prve feminističke knjižnice u Splitu i Dalmaciji
- medijskoj vidljivosti civilnog društva
- jačanju kapaciteta organizacija civilnog društva
- suradnji organizacija civilnog društva i jedinica lokalne samouprave u cilju unaprjeđenja demokracije i kvalitete života u zajednici
- poticanju socijalnog poduzetništva i samo-financiranja

 


print pdf mail