Bosanska 4, 21 000 Split, Croatia
tel. +385 21 537 272
tel. +385 21 344 688
fax. +385 21 531 722
email: domine@domine.hr
Zagrebačka banka: 2360000-1101679303

Ž

Ženska grupa Korak
"Nije za prodaju, Prevencija trgovanja ljudima"
Zagreb: Ženska grupa Korak, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Ured za ljudska prava Republike Hrvatske, IOM Međunarodna organizacija za migracije, 32 stranice, stručna literatura.

Ženska mreža Hrvatske
"Izvještaj o stanju ženskih ljudskih prava u Republici Hrvatskoj u 2006. godini"
Zagreb: Ženska mreža Hrvatske, 2007., 120 stranica, stručna literatura.

Ženska mreža Hrvatske
"Izvještaj o stanju ženskih ljudskih prava u 2005. godini, 51% = Report of women human rights in 2005, 51%" Zagreb: Ženska mreža Hrvatske, 2006., 86 stranica, stručna literatura.

Žitnik Edi
"Kvaliteta života starijih osoba : rezultati istraživanja"
Split: Udruga Mi, 2007., 36 stranica, stručna literatura.

Žitnik Edi, Maglica Toni
"Bol i nada: priručnik za prevenciju suicida mladih"
Split: Udruga Mi, Centar za prevenciju suicida, 2002., 63 stranice, stručna literatura.

Žitnik Edi, Maglica Toni- uredili
"Razumjeti suicid: priručnik za prevenciju"
Split: Udruga Mi, Centar za prevenciju suicida, 2001., 49 stranica, stručna literatura.

Živković Ljiljana
"...opet bih bila lezbejka - Labris- grupa za lezbejska ljudska prava, Prvih pet godina rada, od 1995.do 2000." Beograd, Srbija: Labris- grupa za lezbejska ljudska prava, 2001., 100 stranica, stručna literatura.

Živković Ljiljana
"Lezbejska i gej populacija u štampanim medijima u Srbiji -istraživački izvještaj"
Beograd, Srbija: Labris- organizacija za lezbejska ljudska prava, 2006., 38 stranica, stručna literatura.
 

print pdf mail