Bosanska 4, 21 000 Split, Croatia
tel. +385 21 537 272
tel. +385 21 344 688
fax. +385 21 531 722
email: domine@domine.hr
Zagrebačka banka: 2360000-1101679303

Đ

Đozić Nurdžihana
"Žena politička nada Bosne i Hercegovine: izbori ´98."
Sarajevo, BiH: Liga žena glasaća, 1998., 198 stranica, stručna literatura.

Đurović Goran i Zeković Aleksandar Saša
"Izvještaj o saradnji lokalnih samouprava i nevladinih organizacija u Crnoj Gori- 2005. godina"
Podgorica, Crna Gora: Centar za razvoj nevladinih organizacija, 2005. 164 stranice, stručna literatura.
 

print pdf mail