Bosanska 4, 21 000 Split, Croatia
tel. +385 21 537 272
tel. +385 21 344 688
fax. +385 21 531 722
email: domine@domine.hr
Zagrebačka banka: 2360000-1101679303

Povijesni prikaz

„Domine“ nastaju 2002.godine na inicijativu 7 žena, koje prepoznaju potrebu da u tradicionalno patrijarhalnom Splitu i Dalmaciji aktivno zaživi organizacija s misijom promicanja i zaštite ženskih ljudskih prava i njegovanjem feminističke vizije.

Nakon Osnivačke skupštine u siječnju 2002. godine i usvajanja Statuta i donošenja Odluke o osnivanju, udruga je formalno registrirana 24. srpnja 2003. godine, a u svoj „prvi“ ured u Velebitskoj 27 u Splitu, useljava 8. ožujka 2004. godine, na Međunarodni Dan žena.

Prve javne aktivnosti „Domine“ ostvaruju u jesen 2003. u vrijeme izbora za nacionalni parlament i obilježavanjem međunarodne kampanje „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“.

Prvi projekt „Osnaživanje i edukacija studentica Visoke učiteljske škole u Splitu o jednakim mogućnostima i rodnoj ravnopravnosti“ omogućuje im švedska fondacija „Kvinna Till Kvinna“.

Tijekom poslijednjih 5 godina realizirani su brojni programi, a kroz Udrugu je prošlo više stotina korisnica/korisnika, dok su članice „Domina“ pohodile više oblika edukacije i razvile suradnju s brojnim lokalnim, regionalnim i međunarodnim udrugama.
 

print pdf mail