Bosanska 4, 21 000 Split, Croatia
tel. +385 21 537 272
tel. +385 21 344 688
fax. +385 21 531 722
email: domine@domine.hr
Zagrebačka banka: 2360000-1101679303

Misija i vizija

Misija

"Domine“ su feministička, nevladina, neprofitna i nestranačka udruga za promicanje ženskih ljudskih prava i osnaživanje žena u preuzimanju aktivnih uloga u svim segmentima društvenog života.
Njegujući feminističku viziju, zalažemo se za promjene patrijarhalnih društvenih odnosa i rodnu ravnopravnost u cilju stvaranja kvalitetnijeg i naprednijeg civilnog društva i uopće svijeta i vremena u kojem živimo.

Vizija

U svojoj feminističkoj viziji „Domine“ vide suvremeno društvo bez diskriminacije na osnovi roda, spola, rase, nacionalnog, vjerskog, političkog ili seksualnog oprijedjeljenja, pri čemu se kao posebne vrijednosti njeguju uvažavanje, povjerenje i solidarnost.
U ozračju osvještene ravnopravnosti i stvaranja mogućnosti za što potpuniju realizaciju osobnih prava i potreba, svaka pojedinka / pojedinac zaslužuje jednake mogućnosti i uživa potpunu slobodu u ostvarivanju svojih najboljih vrijednosti i potencijala.

print pdf mail