Bosanska 4, 21 000 Split, Croatia
tel. +385 21 537 272
tel. +385 21 344 688
fax. +385 21 531 722
email: domine@domine.hr
Zagrebačka banka: 2360000-1101679303

16 days of activism

16 dana aktivizma

„16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“ je međunarodna kampanja koju je 1991. godine pokrenuo Women's Global Leadership (Centar za globalno liderstvo žena), SAD, a provodi ga globalno više od 2000 različitih organizacija u preko 150 zemalja svijeta kroz različite javne, ulične akcije i promocije, debate, edukativne i kreativne radionice itd.

Kako bi se simbolično povezala ljudska prava i nasilje na osnovi spola i roda, te naglasilo da je nasilje nad ženama zapravo kršenje ljudskih prava, kampanja traje svake godine od 25. studenog, Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama do 10. prosinca, Međunarodnog dana ljudskih prava.

Dan 25. studeni izabran je u znak sjećanja na sestre Mirabel, političke aktivistice, koje je brutalno dao smaknuti diktator Rafael Truillo u Dominikanskoj Republici 1960. godine. Ovaj događaj postao je simbolom otpora diktatorskom režimu, a Ujedinjeni narodi su 1999. godine proglasile ovaj dan Međunarodnim danom eliminacije nasilja nad ženama.

10. prosinca 1948. godine predstavlja prekretnicu u suvremenoj povijesti kada je donesena Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima kao dokument koji predstavlja osnovu svih pravno obvezujućih međunarodnih instrumenata zaštite ljudskih prava nastalih nakon 1948. godine.

U periodu trajanja „16 dana aktivizma“ obilježava se i 6. prosinac, Dan akcije protiv nasilja nad ženama i Nacionalni dan sjećanja na Montrealski pokolj, kada je Marc Lepine brutalno ubio 14, a ranio 9 žena i 4 muškarca na sveučilištu u Montrealu, te 1. prosinac, Svjetski dan borbe protiv AIDS-a.

Osnovni ciljevi kampanje:
• podizanje svjesnosti o nasilju i kršenju ljudskih prava na lokalnom, nacionalnom, regionalnom i internacionalnom nivou
• jačanje lokalnog djelovanja u sprječavanju nasilja nad ženama
• povezivanje lokalnog, nacionalnog i internacionalnog nivoa s ciljem zaustavljanja nasilja nad ženama
• uspostavljanje foruma za razvijanje i razmjenu učinkovitih strategija za promicanje ženskih prava i borbu protiv nasilja nad ženama
• demonstriranje ženske solidarnosti širom svijeta i globalno organiziranje protiv nasilja nad ženama
• pronalaženje i razvijanje metoda za vršenje pritiska na vlade da implementiraju zajamčene mehanizme eliminacije nasilja nad ženama

„Domine“od 2002. godine, svake godine podržavaju svjetsku kampanju „16 dana aktivizma“ kroz različite ulične akcije, dijeljenjem letaka i brošura, kuhinjskih krpa, šalica i sličnih propagandnih predmeta, te prodajom doniranog cvijeća, od čega je sav prihod namjenjen Fondu za prevenciju nasilja protiv žena. Ovaj fond osnovale se „Domine“ vlastitom inicijativom, a ujedno je i prvi takav fond u dalmainskoj regiji.
 

print pdf mail