Bosanska 4, 21 000 Split, Croatia
tel. +385 21 537 272
tel. +385 21 344 688
fax. +385 21 531 722
email: domine@domine.hr
Zagrebačka banka: 2360000-1101679303

I

Ignjatović Tanja, Živković Danijela
"Silovanje je zločin- priručnik za žene koje su preživele seksualno nasilje"
Beograd, Srbija: Autonomni ženski centar, 2002., 46 stranica, stručna literatura.

Ignjatović Tanja, Živković Danijela
"Silovanje je zločin- priručnik za porodice i prijateljice/prijatelje žena koje su preživele seksualno nasilje"
Beograd, Srbija: Autonomni ženski centar, 2002., 43 stranice, stručna literatura.

Ignjatović Tanja
"Ne želim više da živim u strahu: trogodišnji izveštaj Autonomnog ženskog centra o radu sa ženama žrtvama nasilja"
Beograd, Srbija: Autonomni ženski centar, 2003., 27 stranica, stručna literatura.

Ignjatović Tanja, Macanović Bobana
"Vodič za novinarke- nasilje u porodici"
Beograd, Srbija: Autonomni ženski centar, Program razvoja dobrih praksi u oblasti nasilja u porodici, 2008., 77 stranica, stručna literatura.

Ilišin Vlasta
"Mladi u lokalnoj vlasti u Hrvatskoj, Youth in Croatian local government (do 29 godina =06:94= preko 29 godina)"
Zagreb: DIM, 2006., 53 stranice, stručna literatura.

International Centre for Not-for-profit Law
"Survey of tax laws, Affecting non-governmental organizations in Central and Eastern Europe"
International Center for Not-fo-Profit Law, 2002., 125 stranica, stručna literatura.

Irigaray Luce
"Ja, ti, mi ; Za kulturu razlike"
Zagreb: Ženska infoteka, 1999., 100 stranica, knjiga.

Ivanauskaite Jurga
"Vještica i kiša"
Zagreb: Profil international, 2003., 280 stranica, knjiga.

Ivanković Gordana
"moram, mogu i hoću! računovodstvo malih udruga"
Rijeka: RI CENTAR, Regionalni centar za razvoj neprofitnih organizacija Rijeka, 2003., 83 stranice, stručna literatura.

Ivanković Knežević Katarina
"Nacionalna politika za promicanje ravnopravnosti spolova: nacionalna politika u Republici Hrvatskoj od 2001. do 2005. godine"
Zagreb: Povjerenstvo Vlade Republike Hrvatske za ravnopravnost spolova, Ured za ljudska prava Vlade Republike Hrvatske, 2002., 84 stranice, stručna literatura.

Ivanković Knežević Katarina
"National policy for the promotion of gendar equality: implementation Programme of the National Policy for the promotion of Gender Equality in the Republic of Croatia from 2001 to 2005"
Zagreb: Commision of the Government of the Republic of Croatia Office for Human Right, Government of the Republic of Croatia Office for Human Right, 2003., 75 stranica, stručna literatura.

Ivanović Milan, Vorkapić Branislav
"Udruge građana u tranziciji lokalne zajednice- Iskustva iz istočne Slavonije"
Osijek: Organizacija za građanske inicijative, 2002., 59 stranica, stručna literatura.

Ivelja Nives
"Volonterski rad mladih"
Split: Udruga Most, 2004., 34 stranice, stručna literatura.

Ivelja Nives, Monkiewicz Witold
"Graditi da traje- Partnerska rješenja u pruženju usluga u području socijalnih, zdravstvenih i obrazovnih potreba." Kielce, Poljska: EPRD Ured za gospodarsku politiku i regionalni razvoj, 2003., 97 stranica, stručna literatura.
 

print pdf mail